Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

P. O. Hviezdoslav - Hájnikova žena (výklad)

Pavol Országh - Hviezdoslav bol najvšestrannejším najplodnejším básnikom realizmu a tak isto aj najznámejším slovenským spisovateľom.

Bol známy tým, že písal lyriku, epiku, dramatickú tvorbu a preklady z iných literatúr. Svoje básne spájal do väčších lyrických celkov s ústrednou myšlienkou. Námety čerpal predovšetkým zo života ľudu a zemanov. Jeho najrozsiahlejšími epickými skladbami sú Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský a Gábor Vlkolinský. Najznámejšou a najkrajšou Hviezdoslavovou skladbou je Hájnikova žena.

Je to lyricko - epická básnická skladba, skladá sa z 15 kapitol. Jej dej je zasadený do prostredia krásnej oravskej prírody. Hlavnými nositeľmi deja sú hájnik Michal Čajka, jeho žena Hanka a šľachtic Artuš Villáni. Hviezdoslav v Hájnikovej žene postavil proti sebe dva svety - ľudový a panský. V postave Artuša Villániho odsúdil morálku pánov, ich zhýralosť, príživníctvo a pýchu. Artuš je mravne skazený, sebecký, panovačný a cynický. Predstaviteľmi ľudu sú Hanka a Michal. Básnik stojí na ich strane, vyzdvihuje morálnu čistotu ľudu, jeho pracovitosť, čestnosť a priamosť.

Hlavným kompozičným prostriedkom skladby je kontrast - Hviezdoslav zdôrazňuje konstrast medzi svetom chalúp a kaštieľov, medzi morálkou ľudu a šľachty. Často prerušuje dej úvahami, v ktorých sa zamýšľa nad rozdielmi medzi svetom pánov a ľudu, uvažuje o šťastí, o spoločnosti... Dôležité miesto v kompozícii skladby majú i opisy krásnej oravskej prírody, ktoré náladovo dokresľujú dej. Úvod aj záver skladby je oslavou prírody. Známe sú najmä úvodné verše skladby, ktoré majú názov Pozdrav. V pozdrave vyjadruje Hviezdoslav svoj obdiv prírode, ktorá človeka uzdravuje, oživuje, pomáha mu zabudnúť na žiaľ a obnovuje jeho nádeje...


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk