referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Pondelok, 22. apríla 2024
Andrej Sládkovič - Detvan
Dátum pridania: 19.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: chami
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 836
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 8m 50s
Pomalé čítanie: 13m 15s
 
Andrej Sládkovič - Detvan

Interpretácia diela Detvan od Andreja Sládkoviča

Detvan vznikal v rokoch 1845-1847, keď Sládkovič pôsobil ako vychovávateľ v dome Petra Beszegha v Rybároch. Nasvedčujú tomu jednak úryvky, uverejňované v Orle tatranskom v rokoch 1847-1848, jednak najnovšie objavený pôvodný rukopis, ktorý obsahuje pôvodne znenie Detvana.

- hlavné myšlienky – oslava slovenského ľudu zrasteného s prírodou, oslava slovenskej prírody; v ľude autor objavil spoločenskú silu, ktorá môže byť nositeľom lepšej budúcnosti, postavy ukazujú zdravý základ ľudu, jeho sily a schopnosti, autor obdivuje a vyzdvihuje ľudové umenie, krásu prírody a čistý ľudový charakter, vstupuje do svedomia tých, ktorí sa hanbia za svoj slovenský pôvod a obdivujú len cudziu kultúru

Romantizmus na Slovensku

Najvýznamnejší predstavitelia :
Ľudovít Štúr, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Samo Chalupka, Ján Botto, Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hurban

Znaky slovenského romantizmu:

- individualizmus - čiastočne J. Kráľ
- národnooslobodzovací charakter a láska k vlasti
- slovenský humanizmus
- dôraz na ľudovú slovesnosť
- rozpor medzi snom, túžbou a skutočnosťou
- hrdina - tulák, zbojník

Slovenská romantická literatúra je obsahom i formou národná, spätá s ľudom. Spisovatelia vo svojich dielach uplatňovali estetiku romantizmu. Ich vzorom už nebola antická literatúra, ale ľudová slovesnosť. Z ľudovej slovesnosti prevzali rým (združený a striedavý), prozódiu (sylabický verš), reč, štylistické prostriedky, tematiku, žánre.
Postavy si vyberali z ľudu. Často ich idealizovali a využívali také témy, kde mohli vyjadriť svoje túžby a ideály. Takýmito témami boli: ľudový odboj, revolučné nálady, idea vlastenectva, boj za slobodu.
Hlavným literárnym druhom bola lyrika a veršová epika, rozvíjala sa však próza zo súčasného života.
Romantizmus uprednostňoval city, obrazotvornosť, idealizmus, intuíciu a fantáziu.

Štúrove historické prednášky a prednášky o slovanskej poézii boli významne ovplyvnené Herderovou evokáciou budúcnosti slovanských národov a Heglovými názormi (najmä o historickom vývine národov a estetikou). Štúr i priamo podnecoval svojich prívržencov k osvojeniu Heglovej filozofie.

Sylabotonická prozódia

Znaky:
1. narúšanie rytmicko-syntaktického paralelizmu (verš nie je totožný s vetou – presah)
2. zastieranie polveršového členenia
3. zachovávanie rovnoslabičnosti veršov
4. zdôrazňovanie rytmickej dôležitosti rýmu
- slabično-prízvučná prozódia – predpokladá stopovú organizáciu verša
- stopa – metrická jednotka, skladá sa z 2 alebo 3 slabík, základom je slovný prízvuk

- podľa toho, z akých stôp sa verš skladá poznáme daktylské, jambické, trochejské a daktylo-trochejské verše
- rytmus vzniká, ak sa vo veršoch pravidelne opakuje v rovnakom poradí rovnaký počet rovnakých stôp
- je dôležité postavenie prízvuku v slove a slovných celkoch

Forma:
Detvan je lyricko-epická skladba s prvkami reflexie označovaná aj ako žánrový idylický epos. Tvorí ju 250 strof napísaných typickým sládkovičovským desaťverším s rýmovou schémou ababccdeed. Dielo obsahuje množstvo umeleckých prostriedkov.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Andrej Sládkovič - Detvan GYM 2.9779 249 slov
Andrej Sládkovič - Detvan GYM 2.9905 621 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.