Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pes Baskervilský

Pes Baskervilský

Autor: Arthur Conan Doyle
Postavy: Sherlock Holmes, doktor Watson, sir Henry, Jack Stapleton

Keď Watson vkročil do jedálne, Sherlock Holmes už raňajkoval. Watson podišiel ku krbu a začal si prezerať drevenú palicu, ktorú si tam zabudol ich hosť v predchádzajúci večer. Holmes sa Watsona začal na tú palicu vypytovať. Doktor Watson mu povedal svoj názor. Holmes ho pochválil. To Watsona potešilo, ale čo prišlo potom už nie. Holmes s ním v niečom súhlasil, ale Watsonove posledné teórie vyvrátil. Povedal nové hypotézy, ktoré sa v okamihu potvrdili. Do miestnosti vstúpil majiteľ palice. Bol to doktor James Mortimer. Prišiel sa s Holmesom poradiť. Holmes sa usadil a pozorne počúval, čo mu doktor Mortimer rozprával. Vytiahol si z vrecka starý papier a prečítal starú povesť baskerwilského zámku. Mortimer rozprával o neľútostnom Hugovi Baskerwillovi, ktorý uniesol dievča zo susedstva. Dievčaťu sa podarilo utiecť na slatiny. Hovorilo sa, že Hugo zapredal svoju dušu diablovi, len aby dievča dostihol. Jeho priatelia sa pobrali za nimi. V priepasti našli mŕtvolu dievčaťa aj Huga. Pri Hugovi stál pekelný pes so zakrvavenou papuľou. Mladí muži uháňali, čo im sily stačili. Mortimer dočítal legendu, a potom vytiahol noviny. V novinách sa písalo o záhadnej smrti sira Charlesa Baskerwilla. Holmes začal tento prípad zaujímať.

Na druhý deň mal do Londýna pricestovať najbližší posledný príbuzný sira Charlesa sir Henry Baskerville. Holmes poskytol Mortimerovi rady a potom požiadal Watsona, aby ho nechal osamote. Celý deň potom o tomto zaujímavom prípade rozmýšľal. Na druhý deň navštívili Holmesa a Watsona doktor Mortimer so sirom Henrym. Henry zatiaľ o legende ešte nevedel. Plánoval však, že Sherlocka Holmesa navštívi. Ráno dostal podivuhodný list. Prípad sa začal čoraz viac zamotávať. Holmes zistil, že sira Henryho niekto sleduje. Sir Henry zostal v Londýne ešte dva dni. Za tie dva dni zmizli sirovi Henrymu dve rôzne topánky. Každému to pripadalo iba ako omyl, lenže Holmesovi to tak nepripadalo. Henry sa rozhodol pokračovať v činnosti svojho strýka. Holmes mal už nejaké stopy, ale po nejakých vyšetrovaniach sa jeho stopy rozplynuli a bol na začiatku. Nechcel, aby sir Henry išiel sám, a tak požiadal Watsona. Súhlasil. Sir Henry, doktor Watson a doktor Mortimer sa vydali na cestu do baskervillského zámku. Sir Henry bol z tohto miesta priam očarený. Po celom kraji sa však pohybovali policajti, pretože ušiel nebezpečný väzeň.

V baskervillskom zámku sira Henryho privítali Barrymorovci. Zámok bol tmavý. V doktorovi Watsonovi aj v sirovi Henrym vyvolával čudný pocit. Hneď v prvú noc, keď Watson nemohol zaspať, počul zvuky. Na druhý deň ráno to bolo trochu lepšie. Sir Henry sa venoval nejakým papierom a účtom a Watson zatiaľ preskúmaval okolie. Zašiel za poštmajstrom, aby si overil, či Barrymore dostal telegram do vlastných rúk. Vysvitlo, že ho prevzala jeho žena. Cestou naspäť ho zastavil pán Stapleton. Chvíľu sa rozprávali o smrti sira Charlesa a potom o slatinách. Stapleton poznal slatiny veľmi dobre. Po malej chvíľke začal po slatinách naháňať nejakú muchu. Watson sa naňho len pozeral, keď k nemu podišla slečna Stapletonová. V tom, že je to sir Henry, ho varovala. To Watsona zaujalo. Potom pribehol Stapleton celý červený a predstavil svoju sestru. Chvíľu sa rozprávali o živote na slatinách. Chceli ho pozvať na obed, ale Watson odmietol. Slečna Stapletonová ho ešte dostihla a povedala, aby to predtým nebral vážne. Watson však nad tým začal uvažovať.

V správe, ktorú písal Holmesovi, opísal Stapletonovcov, svoje dohady a zistenia. Tiež podal všetky dostupné informácie o susedoch sira Charlesa. Napísal Holmesovi aj o telegrame, ktorý predtým poslali Barrymorovi. List prevzala jeho žena, ktorá na list aj sama odpovedala. Vo svojej druhej správe opísal čudné udalosti, ktoré sa diali v noci. Keďže Watson nemohol spať, počul vŕzganie parkiet. Chvíľu čakal, kým vyšiel na chodbu. Opatrne prenasledoval neznámeho, ktorý sa zakrádal po dome. Potichu sa pozrel do miestnosti, kam vošiel neznámy. Vysvitlo, že neznámy je Barrymore. Čupel pri okne so sviečkou v ruke. Po chvíľke sa Watson vrátil do svojej izby. O chvíľku znovu počul kroky, čo obchádzali okolo jeho izby. Ďalšie ráno sa o tom rozprával so sirom Henrym. Aj on počul tie kroky. Spolu sa rozhodli, že budú Barrymora sledovať. Sir Henry sa pomaly začal chystať na prechádzku. Watson chcel ísť s ním. Sir Henry ho požiadal, aby zostal doma. Watson po ťažkej chvíli premýšľania sa rozhodol nasledovať sira Henryho. Nepodarilo sa mu ho dostihnúť, ale zato sa stal svedkom neočakávanej udalosti. Sir Henry sa stretol so slečnou Stapletonovou. Po krátkych nežnostiach, ktoré si vymenili, zbadal Watson ako sa k nim ženie Jack Stapleton. So sirom Henrym sa trochu pochytili. Keď sir Henry odchádzal, pripojil sa k nemu Watson. Rozprávali sa celou cestou domov.
Večer sa usadili do Henryho izby a čakali na Barrymorov nočný príchod. Čakali až do tretej rána. Barrymore však neprišiel. Druhý deň prebiehal pokojne. V noci znovu skúsili šťastie. Už to skoro vzdali, keď začuli nejaké kroky. Sledovali Barrymora až do izby, kde ho prichytili. Barrymore im nechcel podať vysvetlenie. Spravili v okne mierny pohyb sviečkou a zistili, že ide o signál. Barrymore zaryto mlčal až do chvíle, keď zasiahla jeho žena. Vysvetlila siru Henrymu, že ide o jej brata trestanca Seldona. Henry to pochopil. Avšak ani on, ani Watson nemohli nechať utiecť vraha a tak sa pobrali za ním. Chceli ho prekvapiť. Po nevydarenom prepade a dlhej naháňačke sa mu podarilo utiecť. Watson a Henry stáli zadýchaní na slatinách. Začuli prenikavé psie zavytie. Bolo to veľmi zvláštne. Až krv v žilách tuhla. Hneď po precitnutí sa pobrali naspäť do baskervillského zámku. Doktor Watson uvažoval nad udalosťami posledných dní, aj nad celým záhadným prípadom. Od Barrymora sa dozvedel, že sir Charles dostal v ten deň list. Sir Charles ho spálil. Zachránilo sa iba post scriptum. Bola na ňom krátka správa s iniciálkami L. L. Watsonovi sa podarilo zistiť meno osoby. Bola ňou istá Laura Lyonsová. Od nej sa Watson dozvedel, že sa s ním v ten osudný večer mala stretnúť, ale neprišla. Musel sa vydať po druhej stope a to nájsť postavu zo skalnatého kopca.

Barrymore naznačil, že býva v kamenných chatrčiach. Watson by ich musel všetky prehľadať, keby mu náhodou nepomohol sused Frankland. Zistil, že tam chodí chlapec. Toho Watson aj sledoval. Doviedol ho až k chatrči, kde býval neznámy. Watson sa chystal na malý prepad. V chatrči však nikto nebol. Watson pripravený čakal na neznámeho v kúte. Bol už takmer večer, keď Watson začul kroky. Ich zvuk na chvíľu prestal, no po chvíli kroky pokračovali. Postava sa vo dverách zastavila a zaznel známy hlas. Bol to Holmes. Watson mal veľkú radosť, keď ho uvidel. Holmes tu tajne býval. Podarilo sa mu už vyriešiť prípad, ale ešte nemal žiadne dôkazy. Zločincom bol prírodovedec Stapleton. Slečna Staplenová bola v skutočnosti jeho manželka a nie jeho sestra. On oživil legendu o baskervillskom pekelnom psovi. Po skončení rozhovoru začuli krik a psie zavíjanie. Dokonca aj Holmes sa zľakol. Chvíľu načúvali. Znovu zazneli tie zvuky, ale tentoraz to bolo bližšie. Obidvaja vybehli von a nasledovali zvuky. Dobehli až k malej rokline. Z rokliny bolo počuť tichý skon a vrčanie. Vrčanie o chvíľu prestalo a netvor bežal preč. Holmes a Watson sa ponáhľali k zranenému. Prišli však neskoro. Holmes zúfal nad nešťastnou smrťou sira Henryho. Watson sa Stapletonovi vyhrážal smrťou. Hlboko ich to zasiahlo. Po chvíli oplákavania sa Holmes začal smiať, Watson to nechápal. Mŕtvy mal bradu, takže to nebol sir Henry. Obaja boli nadšení. Mŕtvy bol trestanec Seldon.

Uvažovali, že ho odnesú do jednej zo starých chatrčí. O niekoľko minú prebehol zadychčaný Stapleton. V domnení, že mŕtvy je sir Henry, začal nad ním plakať. Holmes ho však vyviedol z omylu. Stapletona zistenie, že sir Henry je živý a zdravý, očividne nepotešilo. Holmes bol odhalený, ale podarilo sa mu Stapletona presvedčiť, že na druhý deň odchádza. Holmes sa s Watsonom vrátili do baskervillského zámku. Sir Henry bol rád, že znovu vidí Holmesa. Ten ho požiadal o pomoc. Sir Henry mal ísť večer na večeru k Stapletonovcom, a potom sám po slatinách. Sir Henry sa trochu zľakol, no súhlasil. Vtom Holmes niečo zahliadol. Neskoro v noci sa Holmes a Watson vybrali znovu si pozrieť obraz. Watson si nevšimol nič zaujímavé. Holmes áno. Všimol si nezvyčajnú podobu medzi Hugom Baskervillom a Jackom Stapletonom. Na druhý deň sa rozlúčili so sirom Henrym a odišli na vlakovú stanicu. Očakávali návštevu. Ešte pred jej príchodom sa však zastavili u pani Laury Lyonsovej. Od nej sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií. Na stanicu prišiel vlak. Holmes privítal malého detektíva. Nastal večer. Sir Henry išiel na večeru k Stapletonovcom. Holmes, Lestrade a Watson ho pomaly nasledovali.

Pri Merripitskom dome sa skryli a čakali, čo sa bude diať ďalej. Svietilo sa iba v jednej miestnosti. Watson to išiel preskúmať. V miestnosti boli iba sir Henry a Jack Stapleton. O niečom sa zhovárali. Pomaly začala padať hmla, čo sa nepáčilo Holmesovi. Watson ich pozoroval. Stapleton vyšiel von. Kráčal k nejakej kôlničke. Bolo počuť otočenie kľúču v zámke. Stapleton sa vrátil dnu. Hmla bola čoraz bližšie. Sir Henry vyšiel von a vydal sa po chodníku. Holmes ho ostražito sledoval. Z mraku hmly bolo počuť cupot. Z hmly vybehol netvor. Bol to veľký čierny pes. Papuľa a oči mu blčali. Pes sa hnal po stope sira Henryho. Všetci sa hnali za nimi. Holmes vystrelil do prázdna pred nimi. Počuli zaskučania. Pes bol zranený. Holmesovi sa ho skoro podarilo dobehnúť. Vystrieľal do psa celý zásobník. Pes sa mŕtvy zvalil na bok. Našťastie sir Henry nebol zranený. Otrasené boli len jeho nervy. Po chvíli sa spamätal a vstal. Potom sa všetci ponáhľali naspäť do domu. Stapleton nesmel utiecť. Prehľadali celý dom, ale Stapletona nenašli. Našli však niekoho iného. Zaviazaná a zbitá pani Stapletonová bola v zamknutej izbe. Povedal im o manželovom úkryte. Uprostred Grimpeského močiara.

Sir Henry sa dozvedel o jej manželstve s Jackom Stapletonom. Stapletona sa vybrali hľadať až ráno. Pani Stapletonová ich zaviedla na chodník, ktorý odhalili s manželom. Watson a Holmes kráčali opatrne. Našli aj starú Henryho topánku, pričom sa Holmesovi podarilo zaboriť sa až po pás. Prišli až k domčeku uprostred močiaru. Nikto tam nebol. Stapletona pohltil močiar. V domčeku bol fosfor a bolo jasné, že Stapletone tu choval psa. Našli aj kosti psa doktora Mortimera. Prípad bol konečne vyriešený. Sir Henry si musel spraviť dlhšiu cestu. Ešte pred cestou sa aj s doktorom Mortimerom zastavili na návšteve u Sherlocka Holmesa. Sir Henry poprosil Holmesa o vysvetlenie. Holmes mu objasnil všetko, čo zistil. Jack Stapleton bol synom mladšieho brata sira Charlesa. Zruinoval školu, a potom si chcel uplatniť právo na dedičstvo. Nakoniec sa priatelia rozlúčili a Holmes s Watsonom si zašli na večeru.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk