referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Predvojnové umelecké avantgardy
Dátum pridania: 26.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: inak
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 007
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 10s
Pomalé čítanie: 15m 15s
 
Predvojnové umelecké avantgardy

Avantgarda:

• z franc. : ľ avant – garde = predvoj
• názov pre moderné a umelecké smery a školy v rôznych druhov umenia (hlavne výtvarné umenie a literatúra) na začiatku 20. storočia
• zväčša sa viažu k obdobiu pred vypuknutím 1. svetovej vojny
• pri časovom vymedzení a vnútornom rozčlenení vládne dodnes nejednotnosť
• zaraďujeme tu : kubizmus, futurizmus, dadaizmus, surrealizmus
• v umení doznieva symbolizmus (posymbolizmus, postimpresionizmus)
• vo svete sa vyhrocuje spoločenská situácia, ktorá smeruje k 1. svetovej vojne, ale zároveň svet disponuje novými technickými a vedeckými poznatkami (rozvoj fyziky, chémie, ... )

Spoločné znaky:

1. kolektivizmus a programotvorné úsilie
- jednotlivé prúdy zostavujú jednotlivé manifesty, programy, už to nie sú osamelý jednotlivci, ale organizovaná skupina umelcov podobných názorov
2. vzdor umelcov voči spoločnosti
- odmietavo sa postavili, spája sa aj s politikou
3. východiskom je literárna moderna z posledných desaťročí 19. storočia

Kubizmus:

- najviac rozšírený vo Francúzsku
- z lat. slova : cubus = kocka
- geometrické tvary
- najprv sa sformuloval ako umelecký smer vo výtvarnom umení (Picasso Pavol)
- v literatúre : Guillaume Apollinare
- umelecký smer, ktorý sa vyznačuje geometrickým riešením zobrazovaných predmetov

Futurizmus:

- Taliansko, Rusko
- z lat. slova: futurus = budúci
- odmieta starú estetickú tradíciu, oslavuje modernú civilizáciu, obdivuje techniku, modernizáciu, zrýchlený rytmus života, presadzoval kult sily a činu
- básnici oslobodili slovo z ustálených väzieb, zrušili interpunkciu, využívali onomatopoje, ...
- Filippo Tommaso Marinetti – tvorí manifestu futurizmu
- V Rusku sa rozvinul do kubofuturizmu

Predstavitelia: Majakovskij, Chlebnikov
- vytvorili nový veršový útvar: báseň – pásmo, v ktorom voľne spája zážitky z rôznych miest, medzi ktorými nie priamy vzťah, kubofuturisti spájali skutočnosť a sen, reálno a nereálno, ...

Konštruktivizmus:

- Rusko
- z lat. slova: cetruetio = zostrojené, zostavené
- dôraz kladie na racionálnu a konštrukčnú štruktúru umeleckého diela, na významovú stránku, námet a úspornosť vyjadrovania, ...

Akmeizmus:

- z gr. slova: akmé = vrchol, vyvrcholenie
- literárny smer v ruskej literatúry, v poézií
- zmysel poézie videl v zobrazovaní reálneho sveta vecí, ktoré autori nazývali pravými menami, odmietali symboly a zbytočnú metaforickosť
- presadzovali jednoznačný obraz a jazyk

Imanigizmus:

- Amerika, Anglicko, Rusko
- Imanigisti využívali hovorovú reč, zdôrazňovali prirodzený výraz, celý obraz s detailmi
- Odmietali strofy, pravidelný rým, tvorili voľné verše, ...
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Predvojnové umelecké avantgardy SOŠ 2.9331 793 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.