Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Humanizmus a renesancia (14.st.-17.st)

- významné geografické objavy (Amerika), heliocentrický názor Mikuláša Kopernika, Galileo Galilei, Ján Gutenberg (kníhtlač), nová trieda meštianstvo (buržoázia), časté vojnové konflikty
- s rozvojom vedy, techniky a priemyslu sa šírilo aj nové myšlienkové a umelecké hnutie humanizmus (humanus- ľudský)- myšlienkový smer zdôrazňujúci ľudskú dôstojnosť a slobodný rozvoj osobnosti v zodpovedajúcich spoločenských a životných podmienkach, presadzovali klasickú latinčinu, zdôrazňovali starogrécky ideál krásy a dobra a boli zameraní proti feudalizmu
- a renesancia (renaissance- obroda, znovuzrodenie)- umelecký a myšlienkový smer, prestali sa zaoberať nadpozemským životom, prešli k svetskému pozemskému, obrodenie človeka v duchu antických predstáv a ideálov, znovuzrodenie antiky, dôležitá je rétorika a používali často taliančinu
- významní stavitelia- Rafael Santi, Michelangelo Buonarotti, začal sa stavať chrám sv. Petra
sochárstvo- Donatellom, Michelangelo Buonarotti
- právo človeka na prirodzené, šťastné prežívanie života, lásku k prírode, úctu k rozumu (racionalizmus), zmyslové poznanie (senzualizmus), význam jednotlivca (individualizmus) – bolo to typické pre antickú literatúru a preto sa humanisti opierali a grécku a rímsku kultúru, vydávali ich diela (Homér, Vergílius a Cicero), napodobňovali ich tvorbu (tematika, žánre, štylistika- jednoduhšia, latinský jazyk, aj národné jazyky)

DANTE ALIGHIERI (talianska literatúra)
- najväčší básnik talianskeho humanizmu a renesancie
- Božská komédia (epická báseň) – má 100 spevov a zobrazuje základné problémy stredovekého človeka
    - básnikova duša putuje záhrobím, v pekle ho sprevádza Vergílius (temný les v tvare špirálovitého kužeľa kde trpia hriešnici), potom prechádzajú do Očistca kde nastáva pokánie a prechádza k radosti neba (symbolizuje ho ostrov a 7 kruhov ako 7 hriechov), v Raji ho sprevádza Beatrice, ktorú chcel v tejto básni osláviť a je zobrazený ako pekný les s 9 sférami obrátenými k Bohu
Symbolika- danteho duša predstavuje celé ľudstvo, Vergílius rozum a Beatrice náboženstvo a dokonalosť

HLAVNÍ PREDSTAVITELIA
Talianska literatúra
Francesco Petrarca – Spevník/Sonety pre Lauru (prvé sonety o láske ktoré venoval Laure)
Giovanni Boccacio – Dekameron (zbierka 100 noviel, ktoré rozpráva 10 ľudí počas 10 dní), položil tým základ románu

Francúzska literatúra
Francois Villon – bol priradený k prekliatym básnikom(19.st.), Malý testament (satirický, rozlúčka s priateľmi pri odchode z Paríža), Veľký testament (spomienka na mladosť a lásku, študentskú veselosť)
Francois Rabelais – Gargantua a Pantagruel (obri, ktorí putujú po svete a stretávajú rôznych ľudí, zobrazuje ich groteskne, kritika je paródiou na rytierske romány a stredoveké eposy)

Španielska literatúra
Lope de Vega – Učiteľ tanca, Záhradníkov pes (komédie)
Miguel de Cervantes Saavedra – Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha (zosmiešnil populárne rytierske romány, hrdina chce pri svojom putovaní s verným priateľom Sanchom Panzom pomáhať biednym a naprávať krivdy, konflikt dvoch svetov- ideálov (Quijote) a skutočnosti (Panzo)

Anglická literatúra
William Shakespeare – dramatik, písal komédie, tragédie a historické hry(Henrich VI., Richard III.). Napísal 37 divadelných hier, nemá univerzitné vzdelanie, písal aj poéziu, potom sa stal hercom a dramatikom na Lord Chamberlain’s men, vystupoval aj na kráľovskom dvore
V komédiách hrdinovia bojujú o svoju lásku a dobré vzťahy medzi ľuďmi (Skrotenie zlej ženy, Sen noci svätojánskej, Mnoho kriku pre nič, Veselé panie z Windsoru)
Tragédie sú osnované na konfliktoch dobra a zla, ľudskosti a podlosti.
Tragédia- Rómeo a Júlia (nešťastne hynú mladí milenci, lebo ich rody sa nenávidia a bránia im v láske, zmieria sa až nad zbytočnými obeťami svojich detí)

HAMLET (tragédia, divadelná hra, veršovaná ozdobná forma s veľkým počtom jazykových prostriedkov, 5 dejstiev, v 3. dejstve je kompozičný postup- do divadla vložil divadlo, Dánsko, hrad Elsinor, hrdinami sú členovia dánskeho kráľovského dvora).
Hamletovho otca, dánskeho kráľa zavraždí jeho brat Claudius aby sa zmocnil trónu a oženil s jeho manželkou Gertrúdou. Hamletovi to vyzradí duch zosnulého otca potulujúci sa v noci po hradbách, ktorý žiada pomstu. Hamlet predstiera šialenstvo a zorganizuje divadelné predstavenie, ktoré naznačuje ako kráľ zomrel. Zabije za závesom schovaného Polónia, otca milej Ofélie, ktorý načúva Hamletovmu rozhovoru s matkou. Hamleta majú za vraždu Polónia popraviť, ale on utečie a nestane sa tak. Ofélia sa pomätie a skočí do rieky, utopí sa. Vtedy sa Leartes, Oféliin brat vracia tajne z Francúzska a kuje s Claudiom pomstu. Leartes vyzve Hamleta na súboj, kde má zomrieť otráveným mečom. Leartes raní Hamleta, ale meče si vymenia a Hamlet Learta prebodne. Leartes mu stihne vyzradiť, že hrot jeho meča a víno z ktorého pila kráľovná sú otrávené. Otrávil ich kráľ. Hamlet zraní kráľa, donúti ho napiť sa otráveného vína. Smrteľne zranený Hamlet prosí najvernejšieho priateľa Horatia, aby pravdu vyrozprával ľuďom. Nakoniec sa Hamlet ako posledný napije z otráveného vína a zomiera. Na hrad prichádza víťazný Fortinbras (nórsky kráľovič, ktorý zdedil hrad). Pri pohľade na mŕtvych stráca radosť z víťazstva a káže vyniesť Hamletovo telo von za dunenia sál.
Hlboké myšlienky monológov- byť či nebyť?- to je otázka!
Hamlet- renesančný hrdina, ktorý verí v čisté ľudské vzťahy, ale styk s drsnou skutočnosťou v ňom vyvoláva pesimizmus a sklamanie

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk