referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Streda, 6. decembra 2023
Barok (16 – 18. st.)
Dátum pridania: 06.06.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: 0alexia0
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 623
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
- vTaliansku a Španielsku zo slova baroco - perla s nepravidelným tvarom a pokryvenou líniou
- dôraz na – duchovné a prírodné princípy, stoja za poznávanou skutočnosťou a ovládajú ju
- spoločenské pomery: boje panovníckych rodov(30- ročná vojna), boje medzi katolíkmi a protestantmi, turecká expanzia
- veľa ozdobnosti (dekoratívnosť), nádhery (pompéznosť), nadnesenosti (patetickosť)
- človek nevie čo chce, medzi dobrom a zlom, strach zo smrti, ale aj túžba po večnom živote, nádej na vykúpenie, ale aj strach z večného zatratenia
- protiklady v literatúre- pompéznosť knižného štýlu
- hlavne básnický štýl -zložité trópy a figúry

ČESKÁ BAROKOVÁ LITERATÚRA

- Jan Amos Komenský- Labyrint sveta a raj srdca- zobrazuje svet ako mesto, ktorým sa prechádza so svojimi dvoma sprievodcami, Veľká didaktika – všetky otázky vzdelávania a výchovy, Brána jazykov otvorená – obrázková učebnica latinčiny

SLOVENSKÁ BAROKOVÁ LITERATÚRA
- politika Habsburgovcov, a náboženské boje, ľudia mali pocit ohrozenia a chcela sa dostať z krízy, hlad, epidémie.
- reformácia a protireformácia- katolíci a evanjelisti
- katolíci- univerzita v Trnave, mali tam aj svoju kníhtlač
- evanjelici – opora v prešovskom kolégiu a bratislavskom lýceu, kníhtlač v Levoči
- 3 štýly, náboženská baroková lit., svetská meštianska lit., svetská ľudová lit.
- mali všetci záujem o slovenské dejiny a úctu k slovenskému jazyku a zintenzívniť jeho používanie
- baroková poézia
- náboženská lyrika
- prvý katolický spevník- Benedikt Szölösi- Cantus Catholici ( písne katolické)
• teologicky zamerané koledy a uspávanky
- Juraj Tranovský – prvý evanjelický spevník- Cithara Sanktorum- pochmúrnejší
- svetská poézia- poučno- úvahová (reflexíno- didaktická )
- Peter Benický – Slovenské verše- moralizuje a zamýšľa sa nad šťastím a jeho premenami
- Hugolín Gavlovič- Valaská škola mravú stodola - jej cieľom je poúčať ľudí, preto mravúv stodola a valaská škola, lebo dlho žil medzi pastiermi na salaši, kde si liečil pľúcnu tuberkulózu a ich život považoval za najsprávnejší.

• každá báseň začína prológom (hlavná myšlienka o čom je báseň) a končí sa epilógom (pointa- ponaučenie)
• témy zo života, všetky ľudské vlastnosti (lakomstvo, opilstvo, šetrnosť, pracovitosť, výchova detí...)
• mravoučný kódex, 3 tematické okruhy- vzťah k Bohu, ľuďom a svetu, vyzdvihuje lásku k vlasti
• výrazný vplyv ľudová slovesnosť- príslovia, pranostiky a porekadlá, prirovnania k prírodným javom
• námety: biblické, mytologické, bájkové, rozprávkové
• bohemizovaná slovenčina - jazyk- severo- západoslovenské nárečie a českými jazykovými prvkami
• didakticko-reflexívna poézia (súbor náboženských, morálnych, praktických a spoločenských rád)

- baroková dráma
- latinské školské divadelné hry
- znaky- alegorickosť, rétorickosť, dekorácie, javiskové efekty
- baroková próza- memoárová, cestopisná literatúra- pamäti a spomienky, reportáže
- Štefan Pilárik- Osud Pilárikovský- epicko reflexívna báseň
- Ján Simonides- Väzenie, vyslobodenie a putovanie- opis a odchod na galeje do neapolu
- Ján Rezík- Prešovská jatka- séria mučení, vrážd protihabsburských Tököliho prívžencov
- Daniel Krman- vrcholné dielo baroka – Cestopisný denník- Itimerárium
- dobrodružná próza
- Móric August Beňovský- Pamäti a cesty Grófa Mórica Augusta Beňovského- humor a satira
- Vedecko- popularizačná lit. – obrana jazyka
- Matej Bel
- Pavol Doležal
- Daniel Sinapius- Horčička (celé meno nie dielo)
- Adam František Kollar
- Ján Baltazár Magin
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.