Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vladimír Roy - Havrany

Názov: Havrany - symbol (zla,temnoty)
Téma: Strata chuti do života
Hlavná myšlienka: Autor nemá chuť žiť a preto volá havranov aby ho prišli odbremeniť od žiaľu, ktorý ho trápy.
Druh lyriky: osobná (intímna)

Rozbor básne

  1. Strofa - Prosí havrany aby ho prišli odbremeniť od žiaľu ktorý ho taží.
  2. Strofa - žitia strom planý - jeho zlý život, smutne zakrákajte - zakrákajte lebo umieram 
  3. Strofa - Pohrab bude, pohrab, i vy ste pozvaní, - volá ich na pohreb lebo už nemá prečo žiť, zomrela mi radosť - stratil chuť do života
  4. Strofa - poďte na kar, poďte - chce sa im poďakovať že ho zbavili toho žiaľu


Kompozícia diela
verš - viazaný
rým - ABCB (prerývaný)
- pravidelné členenie stróf (4 veršové strofy)
- refrénovité opakovanie slova : Havrany po každej strofe

Jazyková zložka
metafora: Zomrela mi radosť
prirovanieKoniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk