referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Arnold
Sobota, 1. októbra 2022
Charakteristika literárnych druhov a žánrov
Dátum pridania: 27.10.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mato1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 765
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Charakteristika literárnych druhov a žánrov.

Poznáme tri literárne druhy: lyrika, epika a dráma.
1. Epika: hlavným slohovým postupom žánru je rozprávanie. Sled rozličných udalostí rozprávania tvorí epický dej. Podľa formy rozoznávame dva druhy epiky a to veršovanú a neveršovanú. Podľa rozsahu sa epika delí na veľkú, strednú a malú.
a) Veršovaná epika: patrí sem : Epos. Môže byť hrdinský, historický a idylický .
Na začiatku je invokácia ( vzývanie ) múz. Častým znakom je propozícia – naznačovanie deja. Idyla: obyčajne sú to obrazy z roľníckeho, či pastierskeho života, ktoré zobrazujú spätosť človeka s prírodou. Romanca: spracúva radostnú tématiku. Balada: je to epický žáner so smutným, až pochmúrnym dejom, ktorý má obyčajne tragický záver. Dej je veľmi zhustený a udáva sa iba náznakmi. Známa je i sociálna balada, ktorá spracúva tému sociálnej diskriminácie.
b) Veršovaná i neveršovaná epika: Legenda: je to stredná epická forma. Zobrazuje
udalosti zo života svätých, kresťanské cnosti. Bol to obľúbený žáner stredovekej a barokovej literatúry. Dáva dôraz na asketický a posmrtný život. Bájka: je to malá epická forma, využíva alegóriu ( inotaj ), vyplýva z nej ponaučenie. Je to vymyslený príbeh s výchovný zacielením, v ktorom zvieratá, alebo neživé predmety konajú a hovoria ako ľudia. Báj: je to epický útvar, ktorý odráža primitívny pohľad človeka na svet. Najčastejšou témou bájí je život bohov, vznik sveta, pôvod človeka, zvierat, alebo rastlín.
c) Neveršovaná epika ( próza ): Román: je to veľká epická forma. Zaberá široký
okruh života, dlhé časové rozpätie. Objavuje sa tu kategória rozprávača, ktorý
nám podáva dej. Romány môžu mať aj viac dielov: dilógia (2), trilógia (3), alebo
románový cyklus (epopeja). Romány sa delia jaj podľa deja. Pikareskný román. Jeho hrdina je ľudový šibal, tulák, ktorý putuje po miestach a zažíva dobrodruž-
stvá. Psychologický román, dôležitá je tu zložka psychiky postáv. Antiromán, má
svoj pôvod vo Francúzsku, snaží sa potlačiť základné znaky románu. Prvý slo-
venský román – Jozef Ignác Bajza – René mládenca príhody a skúsenosti.
Novela: stredná epická forma, vzniká v Taliansku v období renesancie. Zobra-
zuje určitý výsek udalostí, ktoré majú vnútorné napätie. Dej má rýchly spád, ča-
sové rozpätie nie je veľké. Postavy sa charakterovo ani ľudsky nevyvíjajú. Poviedka: malá epická forma.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.