referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Svetozár
Pondelok, 16. mája 2022
1. vlna slovenského realizmu (1880-1900)
Dátum pridania: 16.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 498
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 15m 50s
Pomalé čítanie: 23m 45s
 

aspekt kritickosti
- novosť formy: slabično prízvučná prozódia, používa jambický verš ( u - - neprízvučná a prízvučná doba v slove)
- bohatá obraznosť - vlastné autorove slová = novotvary, biblizmy, archaizmy, skracovanie slov, spojky (aby to slabične vychádzalo)
- báseň: Dávam z úprimnosti duše - písanie bez prikrášľovania, skutočne

II.
- životopisné údaje (čierny rok - zomrel mu otec, matka, brat a dozvedel sa, že je neplodný)
- vyjadrenie smútku z tohto roka
- lyrický hrdina básní unavený - uvedomuje si plynutie času a jeho neúprosnosť a neúprosnosť životných premien
- básne: Mňa kedys´ zvádzal svet, Pustý dom
- => jeho zmyslom života sa stáva tvorivá práca - najvyššia hodnota a dáva zmysel ľudskej existencii

III.
- prechod k celospoločenským problémom
- vyjadruje pochybnosti o zmysle vlastného diela
- jeho smútok pramení aj zo spoločenskej situácie, sociálnych krívd páchaných na národe - útlak chudobných, príživníctvo druhých
- básne: K vám urodzeným veľkomožným; Ó, prečo nie som víchrom

o Prechádzky jarom, Prechádzky letom - cykly, východiskom je príroda

Žalmy a hymny
- smútok z osobného života i meniacej sa spoločnosti
- jednota osobného života so spoločenským
- bojí sa zániku vlastného národa i rodu (keďže je bezdetný)
- na kritiku si vyberá formu žalmu

o Stesky (1903) - úzkosti, cíti sa nepochopený a zbytočný

Dozvuky
- myšlienky staroby, lúčenia sa so životom
- lúč nádeje vidí v obrodení ľudskosti, kt. je založená na práci a viere
- ľud sa prebúdza

Krvavé sonety (1914)
- sonety o vojne, krvi a smrti
- dôsledok z prvých dojmov vypuknutia 1. SV
- chcel vyjadriť rozhorčenie nad hlbokým mravným úpadkom ľudstva
- 32 sonetov tvoriacich jednotný, harmonický celok
- 1 sonet tvorí 14 veršová myšlienkovo uzavretá báseň
- jeho sonet: 2 štvorveršia (kvartetá) a 2 spojené trojveršia (tercetá)
- štvorveršia - úvod, naznačí dej, vyvolá atmosféru, nastoluje, rozvíja myšlienku, problém, rým: obkročný (abba)
- trojveršia - pointa, záver, rým: zväčša striedavý (cdcd)
- verš: jambický
- prozódia - sylabotonická
- manifest, protest proti nezmyselnosti vojny
- 7 zákl. motívov:
1. spev o krvi 2. podáva obraz vojny 3. obžalúva ľudstvo a kresťanstvo
4. hľadá vinníka (sebectvo, egoizmus, závisť) 5. úvaha o mieri
6. uvažuje nad témou Slováci a slovanstvo 7. privoláva mier

- epika:

Hájnikova žena
- lyricko-epická
- kompozícia - 15 spevov + 2 lyrické vstupy (orámcovanie - pozdrav a zbohom)
- šľachta x drobní ľud
- drobní ľud: Mišo Čajka, Hanka, starý Čajka, Hankini rodičia
- zemania: Artuš Villáni, starý Villáni
- autentické prostredie - oravské prostredie
- úvod (expozícia), zauzlenie (kolízia), vyvrcholenie (kríza), rozuzlenie (peripetia), záver (katastrofa)
- lyrické časti: piesne - naznačujú, čo nebolo dopovedané (Pieseň hviezd, Poľovnícke piesne, Piesne pomätenej Hanky, Dvojspev mladého páru - naznačujú zlom); reflexívne (úvahové časti)
- hl. idea: mravná sila slovenského ľudu - jadro národa
- Pozdrav - oslava oravskej prírody - sila, spravodlivosť, krása, istota, pokoj
- rozdielnosť sveta zemanov x drobný ľud
- 2. spev - všíma si predovš. rozdielnosť 2 svetov, kontrast prostredia, v kt. žijú (hájovňa x kaštieľ, morálka bohatých x chudobných, vizuálny kontrast)
- harmonizačný záver - Hanke sa narodí dieťa
- Hanka zabije v sebaobrane Artuša Vilániho, kt. je dotieravý a chce sa jej zmocniť. Artuš je synom starého Villániho, v kt. hájovni bývajú. Mišo, jej manžel, vezme vinu na seba. Pri pojednávaní Hanka vtrhne do súdnej siene a prizná sa. Neodsúdia ju, lebo je pomätená. Starý Villáni ich vyhodí z hájovne. Jedného dňa mu zachránia život a on im opäť dovolí nasťahovať sa do nej. Ežo Vlkolinský
- spoločenský epos
- odpoveď na ? „kto má stáť na čele štátu"
- obl. Vyšného Kubína
- hl.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.