referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Streda, 30. novembra 2022
Kompletná literatúra 1. ročníka na gymnáziu
Dátum pridania: 20.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Honschi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 14 143
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 52.8
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 88m 0s
Pomalé čítanie: 132m 0s
 

Dráma: TITUS MACCIUS PLAUTUS (Maukcius): 21 komédií- námety zo života
Komédia o hrnci
Chvastavý vojak

Epika: GAIUS MARCS JULIUS CAESAR: Zápisky o vojne v Galií
TITUS LUCRÉCIUS CARUS: O podstate sveta

Lyrika: QUINTUS HORÁCIUS FLACIUS: Ódy
Satiry
PUBLIUS VERGÍLIUS MARO: Buecolica
Georgica
Alneac ( Eneas)
PUBLIUS OVÍDIUS NASO: zbierka: Lásky- báseň Umenie milovať
Metamorfózy
Žalospevy
Listy z PantuSTREDOVEKÁ LITERATÚRA
(5.- 15.stor)

· Hl. heslo: ORA ET LABORA- MODLI SA A PRACUJ
· Znaky: 1. celá lit. pod vplyvom Cirkvi; delí sa na náboženskú a svetskú
2. v popredí je cit
3. funkcia lit. je poznávacia a náučná
4. typický synkretizmus- splývanie umeleckej a vecnej lit. 5. obsah je menej dôležitý ako forma
6. TRANSCENDENTÁLNOSŤ (nadzmyselnosť)- viera v nadpozemský život
7. metóda: IMITÁCIA- napodobňovanie
8. TOPIKA- preberanie celých fráz a celých štylistických prostriedkov
9. štýl je kvetnatý, ozdobný- EMOCIONÁLNY
10. žánre: v náboženskej: PIESNE, KÁZNE, LEGENDY- celý život svätého, EXEMPLÁ- iba časť života; tá, v ktorej svätý urobil zázrak
v svetskej: PIESNE, ROMANCE, EPOSY
11. štylistické prostriedky: synonymá, personifikácie, prirovnania, hyperboly, anafory, epifory
12. hrdina: v náboženskej: svätec
v svetskej: rytier alebo šľachtic
13. autori sú obyčajne anonymní
· Predstavitelia: ORIENTÁLNA: INDICKÁ: KALIDÁSA
ČÍNSKA: TU FO
LI PO
ARABSKÁ: KORÁN- posvätná kniha Moslimov
- náb. dielo islamskej a arabskej lit.
TISÍC A JEDNA NOC
EURÓPSKE : FRANCÚZSKO: PIESEŇ O ROLANDOVI (Trubadúri)
NEMECKO: PIESEŇ O NIEBELUNGOCH (Minäsengri)
ŠPANIELSKO: PIESEŇ O CIDOVI- romanca
RUSKO: PIESEŇ O PLUKU IGOROVOM
ČECHY: HOSPODINE, POMILUJ NY (11. stor.)
CHRONICA BOEMORUM- KOSMAS; latinsky
DALIMILOVA KRONIKA ( 14. stor.); po česky
JÁN HUS- (15. stor); latinsky, potom česky
POSTILA- zbierka kázní, písal vo vyhn.
VÝKLAD VIERY, DESATERA A PÁTEŘE
- tvorca moderného českého jazyka
SLOVENSKÁ STREDOVEKÁ LITERATÚRA

· Podľa jazyka ju delíme: 1. Staroslovienska (863- 1000)
2. Latinsky písaná literatúra (1000- polovica 14. stor.)
3. Liter. písaná slovakizovanou češtinou (pol. 14. stor.-15.stor.)

· STAROSLOVIENSKA LITERATÚRA:
1.DEJINY VEĽKEJ MORAVY: vznik: 833; vznikla spojením Moravského (Mojmír) a Nitrianskeho (Pribina) kniežatstva. Mojmír vyhnal Pribinu a spojil obidve kniežatstvá. Pribina ako odškodné dostal územie pri Blatnohrade. Po Mojmírovi nastúpil Rastislav (846- 870). Veľký vplyv mali franskí a bavorskí kňazi. Rastislav poprosil byzanského cisára Michala III., aby mu poslal vierozvestov, ktorí by šírili kresťanstvo na VM v zrozumiteľnom jazyku. Michal III. Mu vyhovel, a tak roku 863 prichádzajú na VM Konštantín a Metod, ktorí pochádzali z okolia Solúna a ovládali macedónske nárečie.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.