Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Česká romantická literatúra

- V 30-tych rokoch 19. st. sa v Čechách dostáva do popredia nová generácia národných obrodencov. Táto generácia bola vplyvnená európskymi udalosťami (buržoázna vzbura v Poľsku a Franc.). Boli ďaleko aktívnejší a revolučnejší ako ich predchodcovia. Najvýznam. predstaviteľom bol ->

Jozef Kajetán Tyl (1806 - 56)
- zakl. najstaršieho českého časopisu Květy
- predovš. dramatik
o Fidlovačka (1834) - veselohra, kt. sa preslávil, prvýkrát tu zaznela česká hymna
o Strakonický dudák (1847) - rozprávka, Dorotka a dudák

Karel Hynek Mácha (1810 - 36)
- pochádzal z rodiny mlynárskeho tovariša
- po gymnaziálnych štúdiách právo, počas tohto štúdia sa zapojil do činnosti študentských revolučných spolkov
- lit. ovplyvnený Byronom, Kollárom, Mickiewiczom
- romány:
o Křivoklád (1834)
o Cikáni (1835)

Máj (1836)
- lyricko-epická skladba
- skladá sa z 5 spevov a 2 intermezz
- epická osnova:
- tvoria ju osudy 2 ľudí, kt. spojil osud
- Vilém - „strašný lesů pán", vodca zbojníkov, kt. zavraždí zvodcu sv. milej a neskôr v osobe zvodcu spoznáva otca
- Jarmila - keď sa to dozvie, od žiaľu spácha samovraždu
- Viléma popravia
- lyrická zložka:
- tvoria ju prekrásne opisy májovej prírody, oslava lásky, života a súčasne je skladba popretkávaná hlbokými úvahami o živote a smrti
- Mácha je významný tým, že ako prvý sa vzdal viery v záhrobný život
- celá skladba je kompozične vystavaná na kontraste prírody, lásky, života a smrti; tento kontrast umožňuje básnikovi preniknúť k myšlienkovej podstate skladby
- romantické prvky:
- romantický hrdina Vilém - výnimočná osobnosť búriaca sa proti spoločnosti, no táto jeho vzbura je márna, Vilém nedokáže utiecť pred osudom a zomiera (tragizmus)
- Vilém je unášaný vášňami
- básnik sa v závere stotožňuje so sv. hrdinami (Vilém - Hynku - Jarmilo)
- Máj nebol lit. kritikou prijatý, kritici mu vyčítali, že nebol dosť národný a že sa nepridŕžal tradičného spôsobu vyjadrovania
- na skutočnú hodnotu skladby ako prvý poukázal slovenský lit. kritik (neskôr podpredseda Matice slovenskej) Karol Kuzmány.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk