referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Utorok, 25. februára 2020
Slovenská osvietenská literatúra (1780 - 1820)
Dátum pridania: 23.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 774
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Do r. 1780 má lit. prevažne náboženský charakter. V období osvietenstva (po r. 1780) sa autori viac zaoberajú o svetskú tematiku, ? a potreby súčasného života. V dielach sa riešili napr. jazykovedné, pedagogické, prírodovedné, historické ? a popri tom sa tu objavuje lit., kt. má ľudovo-výchovný charakter.

Osvietenská próza

-> Vedecká lit. najmä z obl. zemepisu, dejepisu, pedagogiky, lit. histórie
-> Umelecká a ľudovo-výchovná próza

Vedecká literatúra

Anton Bernolák (1762 - 1813)
- r. 1787 - uzákonenie spis. slovenčiny
- kultúrna slovenčina a úsilia o jej normovanie už pred bernolákovským obdobím - napr. v kamaldulskej reholy a u J. I. Bajzu

Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum (1787, Jazykovedno-kritická rozprava o písmenách slovenských)
- pravopisná sústava tu vychádza z foneticko-fonologických princípov
- prvý závažný krok ku kodifikácii spis. slovenčiny

Grammatica slavica
- učebnica Sj pre školy, prvá normotvorná gramatika slovenčiny

Etymologia Vocum Slavicarum (Etymológia slovanských slov)
- príručka o tvorení slov odvodzovaním a skladaním

Slovár Slovenskí-Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
- slovníkové dielo v 6 zväzkoch, ktoré vyšlo v univerzitnej tlačiarni v Budíne 12 r. po jeho smrti
- mala to byť normotvorná príručka slovnej zásoby

- bernolákovčinu používali slov. katolíci, kým evanjelici používali naďalej biblickú češtinu (ich bohoslužobný jazyk)

- okrem jazykovedy sa rozvíjala najmä história, kt mala významný národnobuditeľský a národnozjednocovací charakter, jej hl. myšlienková línia: obrana práv slovenského národa

Juraj Papánek (1738 - 1802)
Dejiny slovenského národa
- Slováci ako prakmeň všetkých Slovanov, pôvod mena Sláv odvodzuje od „slávy" a meno Slovák od „slova"

Juraj Sklenár
Najstaršia poloha Veľkej Moravy a prvý príchod a vpád Maďarov do nej
- podobný zámer ako u J. Papánka

Umelecká literatúra

Jozef Ignác Bajza (1755 - 1836)
- spájajú sa s ním 3 prvenstvá:
ako prvý sa pokúsil uzákoniť spis. jazyk Slovákov
autor prvého slov. románu
ako prvý kritizoval vtedajší život, najmä náboženské, sociálne a národnostné ?
- študoval vo Viedni, kde sa stretol s osvietenskými názormi, kt. v ňom vyvolali túžbu zmeniť postavenie slov. národa

Slovenské dvojnásobné epigrammatá (1794)
- zbierka epigramov, v kt.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.