referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Utorok, 25. februára 2020
Slovenská preromantická a romantická literatúra (1830 - 1850)
Dátum pridania: 23.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 321
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
- v tridsiatych rokoch bolo Uhorsko hosp. zaostalé
- kríza feudalizmu sa prejavovala živelnými sedliackymi vzburami
- maďarský nacionalizmus -> maďarizácia
1. národnostný útlak
2. sklamanie sa z nepodpory Rakúska
- vytvára sa Slovenské národné hnutie - vidiecka inteligencia, drobní mešťania
- formovanie Štúrovej školy - dialo sa to v BA - sídlo krajinského snemu
- 1829 - Spoločnosť česko-slovanská, zakl.: Karol Štúr, Karol Kuzmány, na začiatku - samovzdelávací kultúrny spolok; po príchode Štúra (1835) - riešenie národnostných ?
- 24. 4. 1836 - vychádzka na Devín - sľub vernosti (dali si tam mená, Štúr - Velislav)
- Bratislavské evanjelické lýceum - katedra reči a literatúry československej (prof. Palkovič) - tu ako pokračovatelia Spoločnosti česko-slovanskej (Štúr Palkovičov zástupca, neskôr odvolaný do Levoče)
- 1843 - uzákonenie spisovnej slovenčiny na fare v Hlbokom u J. Hollého Štúrom, Hurbanom a Hodžom (stredoslovenské nárečie, fonetický pravopis = píš ako počuješ)
- prvé diela v novej slovenčine: J. Kráľ - Duma bratislavská; Almanach Nitra
- J. Kollár - Hlasové o potrebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany, Slováky, bol proti novej slovenčine a dával to najavo

Charakter literatúry
1. nad osobnými citmi prevažuje láska k vlasti
2. vyzdvihovanie slovenského humanizmu
3. ľudová slovesnosť ako základ

Preromantizmus (biedermeier)
- obd. 30-tych rokov 19. st., roky medzi klasicizmom a romantizmom
- zákl. zn.: zriekanie sa aktivity, rozpor medzi ideálom a skutočnosťou
- romantizmu - nespokojnosť s existujúcim poriadkom, biedermeier - spokojnosť
- prejavoval sa v idylách, baladách, romanci, vo veršovanej poviedke, piesni, v chvále práce a pracovitosti
- svet biedermeieru sa prejavoval sa prejavoval v rezignácii, skromnosti, maloobčianstve, ale aj v hrdinstve, okrem toho v životnom štýle a osobnom živote (muži - cylinder, úzke nohavice; ženy - farebnosť odevu, lokne, stužky, vejáre; hudba - flétna, citara, klavír)
- dva stupne ľudského života: mladosť, spätá so snami a staroba, kt. sprevádzala rezignácia
- charakterizuje ho nevýbojný životný štýl, v sebavýchove hľadá kompenzáciu za nedokonale prežitý život, občan nie je ešte politicky uvedomelý, je spokojný s existujúcimi štátnymi inštitúciami
- poézia má snahu pôsobiť výchovne
- ďalšie zn.: posvätnosť rodiny, kult matky, kt. sa aplikoval na pôdu a vlasť
- túžba po živote a strach zo smrti
- z hist.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.