Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Predprijímačkové opakovanie z literatúry - diela

* Nachádzajú sa tu mená všetkých autorov, ktorí sa najnovšie preberajú od piateho ročníka. Z týchto mien budú po prvýkrát zostavené príjmacie testy zo SJ v roku 2003.
** Tam, kde je za názvom diela lomka (/), nasleduje po nej názov knihy alebo zbierky odkiaľ pochádza uvedený úryvok. ------------------
9.

ROČNÍK
------------------
DIELO AUTOR LITERÁRNY / LITERÁRNY
DRUH ÚTVAR

OROL Janko Kráľ lyrika / lyrická báseň
DUMA BRATISLAVSKÁ Janko Kráľ lyriky / lyrická báseň
NEHAŇTE ĽUD MôJ Andrej Sládkovič lyrika / lyrická báseň
KRÁĽOHOĽSKÁ Samo Chalupka lyrika / lyrická báseň
MOR HO! Samo Chalupka lyrika / lyricko-epická báseň
NAD TATROU SA BLÝSKA Janko Matúška lyrika / hymna
OTCOVA ROĽA Ivan Krasko lyrika / lyrická báseň
KAŽDÝ DEŇ Ján Kostra lyrika / lyrická báseň
NEZHASÍNAJTE HVIEZDY Mikuláš Šprinc lyrika / básnická skladba
NA UMKU Ján Hollý lyrika / óda
NA RADOSŤ Friedrich Schiller lyrika / óda
ÓDA NA MLADOSŤ Adam Mickiewicz lyrika / óda
K MLADOSTI Ján Botto lyrika / óda
THE DESCENT OF MAN Mikuláš Kováč lyrika / antióda
SONETY William Shakespeare lyrika / lyrická báseň (sonet)
KRVAVÉ SONETY Pavol-Országh Hviezdoslav lyrika / lyrická báseň (sonet)
SLOVENČINE Janko Jesenský lyrika / lyrická báseň (sonet)
TOPOĽ Vojtech Mihálik lyrika / lyrická báseň (sonet)
TENISKY Ľuboš Zeman lyrika / pieseň
MIESTNA JEDNIČKA Ľuboš Zeman lyrika / pieseň
LISZTOVÉ TAJOMSTVÁ Kamil Peteraj lyrika / pieseň
HOLUBY NA KORZE Kamil Peteraj lyrika / pieseň
MLADÉ LETÁ Martin Kukučín epika / novela
ČERVENÉ VÍNO/
PECNÍK-POSTRUHNÍČEK František Hečko epika / román (epopeja)
DEŇ AKO STVORENÝ PRE
BANÁNOVÉ RYBKY Jerome David Salinger epika / poviedka
PERLA John Steinbeck epika / poviedka
MALÝ PRINC Antoine de Saint Exupéry epika / rozprávka
ERIK Doris Lundová epika / román
PRIAMOV POKLAD Heinrich Stoll epika / historický román
SÚBOJ S BÝKOM Christian Jacq epika / historický román
LETELI SOKOLI NAD
JAVORINOU Jozef Horák epika / historický román
JAR ADELY OSTROLÚCKEJ Ľudo Zúbek epika / historický román
STRATENÝ ROBOT Isaac Asimov epika / sci-fi román
TÚŽBA PO POMSTE Ján Fekete epika / sci-fi román
PRÍPAD SMUTNÉHO DIVÁKA Jozef Repko epika / sci-fi román
PÁN PRSTEŇOV John Roland Reuel Tolkien epika / moderná rozprávka
DETI FARÁRA KUNU Slavo Kalný epika / reportáž
TRAGÉDIA NA ĎUMBIERI Roman Kaliský epika / reportáž
AKO NÁM ICH ZOBRALI Boris Filan epika / reportáž
VŠETKO SA SKLADÁ Z ATÓMOV Erik Newth epika / román
PRVÁ MEĎ V EGYPTE Milan Augustín epika / román
DRAKULOVA REHABILITÁCIA
SA ZAMIETA Ludvík Souček epika / román
GRÉCKA KULTÚRA V NAŠOM
JAZYKU Jozef Resch epika / encyklopédia
JÁN BOTTO Vladimír Mináč epika / esej
PROSBA K DOSPELÝM Milan Rúfus epika / esej
DOMOV Dalimír Hajko epika / esej
ROMEO A JÚLIA William Shakespeare dráma / tragédia (trúchlohra)
ŽENSKÝ ZÁKON Jozef-Gregor Tajovský dráma / komédia (veselohra)

------------------
8. ROČNÍK
------------------
DIELO AUTOR LITERÁRNY / LITERÁRNY
DRUH ÚTVAR

PIESEŇ PIESNÍ Šalamún lyrika / pieseň
DOBRÚ NOC, MÁ MIlÁ neznámy lyrika / pieseň
ČERVENÉ JABĹČKO neznámy lyrika / pieseň
SIVÉ OČI, SIVÉ AKO TÁ
MRÁKAVA neznámy lyrika / pieseň
SLÁVY DCERA Ján Kollár lyrika / báseň (sonet)
ROZLÚČENIE/ROZŽEHNÁNÍ Ľudoví štúr lyrika / báseň
MOJA PIESEŇ Janko Kráľ lyrika / lyrická baseň
MARÍNA Andrej Sládkovič lyrika / lyrická básnická skladba
KUKUČKA Ján Botto lyrika / lyrická báseň
UŽ JE POZDE Ivan Krasko lyrika / lyrická báseň
NEPOVIEM Janko Jesenský lyrika / lyrická báseň
BÁSNIK A ŽENA Ján Smrek lyrika / lyrická býsnická skladba
NEPROSÍM O LÁSKU Valentín Beniak lyrika / lyrická báseň
SPEV O LÁSKE Vladimír Turčáni lyrika / lyrická báseň
SLOVÁ NA NÁPEV MORSKÝCH
VĹN Viliam Roy lyrika / lyrická báseň
MODRÁ RUŽA Pavol Braxatoris lyrika / pieseň
RODNÝ MôJ KRAJ Pavol Braxatoris lyrika / pieseň
JESENNÁ LÁSKA Miroslav Válek lyrika / lyrická báseň
ZÁPALKY Jozef Urban lyrika / pieseň
PÚŤ LÁSKY Ján Kalinčiak epika / historická novela
TRI GAŠTANOVÉ KONE Margita Figuly epika / román (lyrizovaná próza)
MôJ SKVELÝ BRAT
ROBINZON Jaroslava Blažková epika / román
NORMÁLNY CVOK Peter Holka epika / novela
EMA A JA Shiela Hockenová epika / autobiografický román
CHUDOBNÍ William Saroyan epika / poviedka
VäZNENIE, VYSLOBODENIE..T.

Masník a Ján Simonides epika / cestopisný román
NA TEN OBRAZ NIKDY
NEZABUDNEM/Stratený svet Arthur Conan Doyle epika / román
KOLÓNIA LAMBDA PÍ Jozef Repko epika / sci-fi román
R.U.R. Karel Čapek dráma / divadelná hra
OSUDY A CESTY... Móric August Beňovský epika / dobrodružný cestopis
MOJE DETI Elena-Maróthy Šoltésová epika / denník
TAJNÝ DENNÍK 13 a.... Sue Tawzenová epika / denník
RAŇAJŠÍ VZDYCH K BOŽSKÉMU
BAKCHOVI neznámy epika / paródia na modlitbu
O GANÉŠOVI Marián Vanek epika / paródia na bájku
VYZNÁTE SA V TLAČENICI Nataša Tanská epika / paródia
MôJ RODNÝ CINTORÍN Dušan Mitana epika / paródia na memoáre
ZVOLENSKÁ STOLICA Matej Bel epika / encyklopédia
KONŠTANTÍN A METOD Matúš Kučera epika / historický román
SLOVÁ, SLOVÁ, SLOVÁ/
NAPOČIATKU BOL SUMER Vojtech Zamarovský epika / literatúra faktu
SLOVÁ Z HLBÍN DÁVNYCH
VEKOV Jana Skladaná epika / literatúra faktu
AKO DIVÉ HUSI Vladimír Ferko epika / román
DÚCHANIE DO PAHRIEB Vladimír Mináč epika / román
NA SKLE MAĽOVANÉ Ernest Bryll dráma / muzikál
CYRANO Z BERGERACU Edmont Rostand dráma / divadelná hra
CYRANO Z PREDMESTIA Alta Vášová dráma / muzikál

------------------
7. ROČNÍK
------------------
DIELO AUTOR LITERÁRNY / LITERÁRNY
DRUH ÚTVAR

ŠKOLOVINY Tibor Kertész lyrika / anekdota
SLOVENSKÁ MATKA Štefan Moravčík lyrika / lyrická báseň
SITNIANSKI RYTIERI Štefan Moravčík lyrika / lyrická báseň
NAJČISTEJŠIA LÁSKA Ján Smrek lyrika / lyrická báseň
DCÉRKE Július Lenko lyrika / lyrická báseň
BOHÁČKA Vojtech Mihálik lyrika / lyrická báseň
ZA RÚČKY Vojtech Mihálik lyrika / lyrická báseň
ROSNIČKY Štefan Žáry lyrika / lyrická báseň
SLNIEČKO SEPTEMBRA Ján Kostra lyrika / lyrická báseň
BRANKO Samo Chalupka lyrika / lyrický báseň
NA VÝHONE Pavol-Országh Hviezdoslav lyrika / lyrická báseň
BOSÁ LÁSKA Kamil Peteraj lyrika / pieseň
MINCE NA DNE FONTÁN Kamil Peteraj lyrika / pieseň
MLÁĎATÁ Boris Filan lyrika / pieseň
KLOKAN Boris Filan lyrika / pieseň
VODA ČO MA DRŽÍ NAD
VODOU Jozef Urban lyrika / pieseň
STAREC A MORE Ernest Hemingway epika / novela
RYSIE KOŽE F.C.Kubernát epika / román
JÁNOŠÍK Ján Hrušovský epika / román
V DOLINE DLHÝCH TIEŇOV Anton Marec epika / dobrodružná novela
ŠĽACHETNOSŤ OLD
SHATTERHANDA Karl May epika / western
ROBINSON CRUSOE Daniel Defoe epika / robinzonáda
OSTROV BELASÝCH DELFÍNOV Scott O´Dell epika / robinzonáda
ANNA ZO ZELENÉHO DOMU Lucy Mond Mondgomeryová epika / dievčenský román
JEDINÁ Klára Jarunková epika / dievčenský román
BIELA STUŽKA V TVOJICH
VLASOCH Jana Šrámková epika / dievčenský román
JOJA, JOJKA, TIBOR/NIEKTO
AKO JA Alta Vášová epika / dievčenský román
JANA EYROVÁ Charlotte Bronteova epika / dievčenský román
AMINO ÚDOLIE POKORY/
MALÉ ŽENY L. M.

Alcothová epika / dievčenský román
SKRYTÝ PRAMEŇ Ľudo Zúbek epika / biografický román
ŠTUDENT/MLADÉ ROKY
P.O.HVIEZDOSLAVA Nora Baráthová epika / biografický román
MŇA KEDYS´ ZVÁDZAL
SVET/LETOROSTY III ??????????? epika / ???????????????
DIOMEDOVE KONE Agatha Cristie epika / detektívka
STRAŠIDELNÍK Daniel Hevier epika / detektívka
Z TEPLÉHO HNIEZDA Martin Kukučín epika / poviedka
DO KONCA Jozef Gregor-Tajovský epika / poviedka
DO ŠKOLY/VO VOZE ŠŤASTIA Jozef Cíger Hronský epika / poviedka
PRE TEBA SA POSTAVÍM
PROTI SVETU Belo Kapolka epika / novela
PROROK A SNEŽNÝ PES Dušan Kováč epika / poviedka
POŽIAR/MOTÝĽ V ŠKRUPINE Rudolf Dobiáš epika / poviedka
MôJ KôŇ Daniel Hevier epika / poviedka
PREMOŽITEĽ NEVIDITEĽNÝCH
DRAVCOV František Gel epika / literatúra faktu
PRÍBEHY, V KTORÝCH SA
POZNÁME/EZOPOVE BÁJKY Ladislav Švihran epika / literatúra faktu
PREČO TU NIE JE KARL MAY Ľudo Zúbek epika / literatúra faktu
ZBOJNÍCKA MLADOSŤ/KTO
PROTI OSUDU Peter Strelinger epika / literatúra faktu
SOKOLIAR TOMÁŠ Jozef Cíger-Hronský dráma / film
AMÁLKA, JA SA ZBLÁZNIM Barbara Kastošová dráma / film
STAREC A POČÍTAČOVÝ
CHLAPEC Jana Bednárová epika / ????

------------------
6. ROČNÍK
------------------
DIELO AUTOR LITERÁRNY / LITERÁRNY
DRUH ÚTVAR

KAČIČKA DIVOKÁ neznámy epika / ľudová balada
IŠLI HUDCI HOROU neznámy epika / ľudová balada
JEDEN OTEC DOBRÝ neznámy epika / ľudová balada
LUCIJNÝ STOLČEK Ján Botto epika / balada
ZUZANKA HRAŠKOVIE Pavol Országh Hviezdoslav epika / balada
VRABCE A KOHÚT Jonáš Záborský epika / bájka
TULIPÁN A FIALKA Jonáš Záborský epika / bájka
NENÁSYTNÁ LÍŠKA Ezop epika / bájka
LÍŠKA A LASICA Daniel Naborovsky epika / bájka
JELEŇ PRI JAZIERKU Ezop epika / bájka
VRANA A LÍŠKA I. A. Krylov epika / bájka
HAVRAN A LÍŠKA Peter Petiška epika / moderná bájka
BÁJKAR A URAZENÍ Julian Ejsmond epika / veršová úvaha o bájke
OSOL Alexander Fredro epika / bájka
KORYTNAČKA A MYŠ Ignacy Krasicky epika / bájka
DREVO Ignacy Krasicky epika / bájka
PODBÁJKY Tomáš Janovic epika / zbierka bájok
UVÍTANIE/SLOVANIA, BRATIA Ľudovít Štúr lyrika / lyrická báseň
OČI Ján Navrátil lyrika / lyrická báseň
OČI Ján Smrek lyrika / lyrická báseň
JAR/ČERVENÝ MAK Maša Haľamová lyrika / lyrická báseň
JESEŇ/ČERVENÝ MAK Maša Haľamová lyrika / lyrická báseň
JAR/VTÁCI V TANCI Daniel Hevier lyrika / lyrická báseň
POSLÍČEK/VTÁCI V TANCI Daniel Hevier lyrika / lyrická báseň
HRAJME SA NA PETRA Peter Nagy lyrika / kniha piesní
PREČO KRAVA NENOSÍ ŽIADNU
KRAVATU Peter Nagy lyrika / pieseň
NIKDY NEZOBER DROGU Peter Nagy lyrika / pieseň
TÚLAVÝ PSÍK Boris Filan lyrika / pieseň
NÁUŠNICA V UCHU Daniel Hevier epika / epická báseň (pieseň)
ZAKOPANÝ MEČ POD
ZOBOROM Jozef Cíger Hronský epika / historická povesť
VÝROBNÉ TAJOMSTVO Mária Ďuríčková epika / povesť
POVESŤ O RUNE, ZLATONOSNEJ
ZEMNEJ PANEJ Štefan Žáry epika / povesť
UZDRAVENIE IĽJU MUROMCA nemá autora epika / ruská ľudová povesť (bylina)
ČAROVNÝ LUKOSTRELEC Carola Omanová epika / anglický povesť
KRÁSNA HôRKA, HORKÁ KôRKA Peter Jaroš epika / historická poviedka
PÁĽ !/CESTA NA MESIAC Jules Verne epika / sci-fi román
ČASOLET Jozef Žarnay epika / sci-fi román
E.T. MIMOZEMŠŤAN William Kotzwinkle epika / sci-fi román
MAROŠKO Martin Rázus epika / detský román
TOM VYTRPÍ TREST NAMIESTO BECKY/
DOBRODR. T.SAWYERA Mark Twain epika/ detský román
PSIE MENO/ROBINSON A DEDO
MILIONÁR P.

Glocko epika / detský román
KAPITOLA DVANÁSTA, V KTOREJ
SEN ZOSTÚPIL NA ZEM Mária Ďuríčková epika / detský román
ŠIBAL/DAREBÁČIK Sterling North epika / autobiografický román
HORÍ!/VÍCHOR NESMIE ZOMRIEŤ Thomas Brezina epika / román
ŠIMPANZI ZO SIEDMEJ C Peter Stolický epika / poviedka
ZÁZRAK ŽIVOTA Jaroslava Blažková epika / poviedka
MAUGLI/KNIHA DŽUNGLÍ Rudiar Kipling epika / poviedka
SIVÉ VĹČA/BIELY TESÁK Jack London epika / román
AKO KAPOR ORLA UTOPIL/
Z POĽOVNÍCKEJ KAPSY Rudo Móric epika / bájka
DEVäŤ STUDNIČIEK Dušan Kováč epika / rozprávka
PÁN TRAGÁČIK A ZÁHADY
FROMBORKU Zbigniew Nienacky epika / detektívka
ZÁHADA VREŠTIACICH HODÍN/
ALFRED HITCHCOCK A TRAJA.. Robert Arthur epika / detektívka
ADRIANIN PRVÝ PRÍPAD Jela Mlčochová epika / novela
AJ ŠPENDLÍKY SÚ NA VOĽČO
DOBRÉ/EMIL A DETEKTÍVI Erich Kaster epika / detektívka
CÓL SEM, CÓL TAM Edita Trochová epika / literatúra faktu
ROZPRÁVKA NA JANTÁROVEJ NITI/
LOVCI MAMUTOV A TÍ DRUHÍ Pavel Dvořák epika / literatúra faktu
OHŇOVÝ TELEGRAF/IDE, IDE
PANÁČIK Eliška Jelínková epika / literatúra faktu
TURCI SA BRATISLAVY BOJA/
MOJA BRATISLAVA Ľudo Zúbek epika / literatúra faktu
VZDELANCI/1000+1 NAJ O
SLOVENSKU Ladislav Švihran epika / literatúra faktu
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ Hans Christian Andersen dráma / divadelná hra
PRETOŽE AJ NAPRIEK TOMU Dušan Dušek dráma / rozhlasová hra--------------------------------------------
| pre referaty.sk |
| vyrobil IGOR alias BAČI, |
| navštívte môj web: |
| www.mojweb.sk/baci |
-------------------------------------------.

Linky:
http://www.mojweb.sk/baci - www.mojweb.sk/baci

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk