Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Jaroslav Hašek životopis

1883, 30. dubna
Rodině Josefa Haška, středoškolského suplenta, a Kateřiny Haškové, roz. Jarešové, v Praze se narodil syn Jaroslav.

1893/94
Jaroslav je zapsán na C. k. vyšší gymnázium v Žitné ulici, navštěvuje primu. Ve druhém pololetí je jeho třídním profesorem Alois Jirásek.

1894/95
Navštěvuje sekundu.

1895/96
Navštěvuje tercii.

1896, únor
Úmrtí otce, po němž se zhoršuje Jaroslavův školní prospěch.

1896/97
Navštěvuje kvartu.

1897/98
Opakování kvarty.

1897, prosinec
Za protiněmeckých bouří v Praze Hašek strhává vyhlášky o stanném právu a účastní se zapálení ohrady Němce Pleschnera, má první konflikt s rakouskou policií.

1898, únor
Odchod z gymnázia.

1898
Praktikantem v drogérii Ferdinanda Kokošky.

1899, léto
Toulky na Moravu

1899—1902
Přijat na Českoslovanskou obchodní akademii v Resslově ulici, kterou navštěvuje tři roky. Učí se rusky.

1900, prázdniny
Podniká první velkou toulku — na Slovensko.

1901
Hašek začíná uveřejňovat první práce v časopisech, drobné črty z cest v Národních listech.

1901, prázdniny
Cesta na Slovensko a do Haliče.

1902, červenec
Absolutorium obchodní akademie.

1902, srpen
Přijat do banky Slávie na místo podřízeného úředníka.

1903—07
Podniká časté toulky.

1903, jaro
Sbírka básní Májové výkřiky (vydal J. Sölch).

1903, červen—červenec
Cesta na Balkán, během níž dostává výpověď z banky Slávie (3. 6.).

1904—07
Anarchistické období, Hašek začíná bohémský život, publikuje ponejvíce sociální povídky a satiry v anarchistických listech (Nová Omladina, Chuďas, Komuna).

1906
Vzniká milostný vztah k Jarmile Mayerové.

1907
Vrcholí Haškovo anarchistické období, rediguje časopis Komuna.

1907
Seznámení s Josefem Ladou.

1909, leden
Začíná přispívat do časopisu Karikatury.

1909, říjen — 1911, červenec
Vychází volný cyklus Galerie Karikatur, v níž Hašek ironizuje tehdejší politiky, politické strany a jejich noviny.

1909, leden
Redaktorem Světa zvířat. Po dlouhé době stálé zaměstnání, což pomůže získat ruku Jarmily Mayerové.

1910, květen
Sňatek s Jarmilou Mayerovou (23. 5.).

1910, ?říjen
Hašek je propuštěn ze Světa zvířat, kvůli četným mystifikacím, které uveřejnil.

1910, listopad
Zakládá vlastní firmu s názvem Kynologický ústav.

1911, únor
Tzv. psichiatrická záhada — Hašek je přistižen při pokusu o sebevraždu (skokem z Karlova mostu) a odvezen přivolanými strážníky na psichiatrickou kliniku, kde pobyl asi týden.

Je záhadou, zda pokus byl fingovaný nebo ne.

1911, jaro
Před červnovými volbami do říšské rady zakládá s několika přáteli Stranu mírného pokroku v mezích zákona. Sepisuje její Dějiny pro časopis Veselá Praha. Na mítincích Strany přednáší četné volební řeči a předvádí kabaretní politicko-satirické výstupy.

1911, květen
Zrod postavy dobrého vojáka Švejka.

1911, květen—červenec
Hašek uvádí cyklus povídek o Švejkovi v časopisech Karikatury a Dobrá kopa.

1911, listopad — 1912, únor
Stálým přispěvatelem do Českého slova. Poté opět bez místa.

1912, březen
Kniha povídek Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky (Hejda a Tuček).

1912, duben
Narození syna Richarda. Krátce poté Hašek rodinu, kterou není schopen při svém bohémském životě živit, opouští.

1912—1914
Vrcholí Haškovo bohémství. Pobývá u různých přátel, píše velké množství kvalitních humoresek a pokračuje v kabaretní činnosti.

1912
Kniha povídek Trampoty pana Tenkráta (Vilímek).

1912, prosinec — 1913, květen
Opět šéfredaktorem Světa zvířat.

1913
Knížka Kalamajka (Ústřední dělnické nakladatelství a antikvariát). Tato knížka pro děti obsahuje Ladovy obrázky a říkadla a Haškovy krátké anekdotické příběhy.

1913
Kniha povídek Průvodčí cizinců a jiné satiry z cest i z domova (Hejda a Tuček).

1914, červen
Sarajevský atentát, později vypuká světová válka.

1915, únor
Hašek narukoval k 1. náhradní rotě 91. pěšího pluku v Českých Budějovicích.

1915, květen
Pluk je přeložen do výcvikového střediska v Mostu nad Litavou. Hašek je zařazen ke 3. rotě 12. praporu.

1915, červen
Odjezd na ruskou frontu do Haliče.

1915, září
Hašek se nechává zajmout. Dostává se do zajateckého tábora v Darnici na Ukrajině.

1915/16, zima
V zajateckém táboře v Tockém poblíž Buzuluku.

1916, červen
Odjíždí do Kyjeva jako dobrovolník k československým legiím a je zařazen k 7. rotě 1. pluku Jana Husa.

1916, červenec
Začíná publikovat v legionářském časopise Čechoslovan a přechází do jeho redakce.

1916, červenec — 1918, únor
Redaktorem Čechoslovanu. Jezdí též získávat nové zajatce pro boj proti Rakousku-Uhersku. Staví se nyní dokonce pro připojení Čech k carskému Rusku.

1917, červen
Novela Dobrý voják Švejk v zajetí (Slovanské nakladatelství v Kyjevě).

1917, listopad
V Rusku vypuká komunistická revoluce. Československé legie se staví proti ní, zatímco Hašek v ní vidí možnost národního a sociálního osvobození.

1918, únor
Odchází do Moskvy, vstupuje do Rudé armády.

Přispívá do komunistického časopisu Průkopník.

1918, březen
Vstupuje do Komunistické strany Ruska (bolševiků).

1918, duben
Je vyslán do Samary a pomáhá formovat československé oddíly při Rudé armádě.

1918, červen
Po obklíčení Samary legionářským vojskem utíká v přestrojení. Potuluje se mordvinskými vesnicemi a skrývá se před legionářskými hlídkami.

1918, červenec
Polní soud československých legií vydává zatykač na Jaroslava Haška.

1918, září
Vrací se k Rudé armádě v Simbirsku.

1918, říjen
Je vyslán s oddílem Čuvašů do Bugulmy jako organizátor.

1918, prosinec
Stává se členem politického oddělení 5. armády a jmenován pomocníkem velitele města Bugulmy.

1919—1920
Zastává četné funkce v Rudé armádě a komunistické straně, je redaktorem několika časopisů v různých jazycích v Ufě, Krasnojarsku, Čeljabinsku, Omsku a Irkutsku.

1919, leden
Je vyslán do Ufy jako redaktor časopisu Naš puť (Naše cesta, rus.), orgánu politického oddělení 5. armády. První číslo vychází 11. 1. 1919.

1920, květen
Sňatek s Alexandrou Grigorjevnou Lvovovou („Šurou“) v Krasnojarsku.

1920, srpen
Členem městského sovětu v Irkutsku, redaktorem časopisů Sturm—Roham (Útok, něm./maď.), Bjuleten politrabotnika (Bulletin politického pracovníka, rus.), Űr (Úsvit, burjatský).

1920, říjen
Zástupcem náčelníka politického oddělení 5. armády. Je povolán pomoci komunistickému hnutí v ČSR, odevzdává své stranické a armádní funkce a odjíždí do Moskvy.

1920, listopad
Odjezd se Šurou do ČSR.

1920, prosinec
Příjezd do ČSR, pobyt v karanténní stanici v Pardubicích, 19. 12. příjezd do Prahy. Hašek se vrací po potlačení komunistického hnutí. Hrozí mu stíhání za zběhnutí a bigamii. Vrací se k bohémskému způsobu života, bydlí u Franty Sauera na Žižkově.

1921
Hašek často publikuje v levicovém tisku (Tribuna, Rudé právo).

1921, leden—březen
Publikuje v Tribuně cyklus Velitelem města Bugulmy.

1921, únor
Vzniká záměr zpracovat Švejka ve formě válečného románu. Hašek a Sauer volí vydávání vlastním nákladem po sešitech, které sami kolportují.

1921, 14. března
Vychází první sešit Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války.

1921, červenec
Vychází knižně celý 1. díl Osudů v nakladatelství A. Synka. Hašek píše 2. díl Osudů.

1921, srpen
Stěhování do Lipnice nad Sázavou (okr. Havlíčkův Brod).

1922, leden
Píše 3. díl Osudů.

1922
Kniha povídek Dobrý voják Švejk před válkou a jiné podivné historky (Hejda a Tuček), 2. vydání.

1922
Kniha povídek Mírová konference a jiné humoresky (vlastní náklad).

1922, prosinec
Zhoršení Haškova zdraví, které je podlomeno bohémským životem, pobytem v zajateckých táborech a usilovnou prací v Rudé armádě.

1922, konec
Osudy, ač jsou ještě nekompletní, mají za sebou již pět vydání.

1923, 3. ledna
Po osmé hodině ráno Hašek umírá na ochrnutí srdce.

Osudy zůstávají autorem nedokončeny. Jeho dílo čítá přibližně 1200 povídek roztroušených po časopisech, pouze nepatrný zlomek vyšel zatím knižně — 11 knih (celkem 12 vydání).

1924—29
Sebrané spisy (A. Synek) v redakci Antonína Dolenského.

1955—74
Spisy Jaroslava Haška (SNKLHU, Československý spisovatel), tzv. pramenné vydání, které sebralo všechny známé Haškovy práce.

1963
Poprvé vychází kniha Politické a sociální dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona, jako devátý svazek Spisů Jaroslava Haška.

1983
Centenium narození Jaroslava Haška. K tomuto výročí vyšlo v Čechách a česky již 30 vydání Osudů a 66 různých povídkových výborů (celkem 83 vydání). Vychází obsáhlá bibliografie, podle které je Hašek přeložen do 51 jazyků.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk