Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Staroveká a stredoveká literatúra

Literatúra
Staroveká literatúra –3000 rokov pred n.l. až 5. storočie nažho letopočtu. Rozdeľuje sa na Orientálnu a Antickú
Orientálna literatúra – Sumerská literatúra- Epos o kráľovi Gilgamešovi
Indická literatúra -1 Ramajáma
-2 Mahabharátha
Hebrejská literatúra – Starý zákon 1000 rokov pred kristom

Antická literatúra – Grécka a Rímska literatúra
Grécka literatúra – od 9 storočia pred kristom až po 5 storočie po kristovi
Najznámejší autor bol Homér jeho diela sú Ilias a druhé Odysea sú to hrdinské eposy ktoré pojednávajú o Trójskej vojne. Ilias pojednáva o posledných 51 dňoch vojny a Odysea o posledných 14 dňoch dobíjania Tróje.
Ezop – bájkar
Sapfó – bola to žena a písala erotické básne
Anakreon – básne na oslavu vína a neviazaného života
Najväčší dramatici: Aischylos
Sofokles
Euripides
Najznámejší Sofokles – Antigona
- Kráľ Oidypus
Komédie – Aristofanes

Rímska literatúra – od 3 storočia pred kristom až 5 storočie po kristovi
Veľký rozmach historiografie.
Najznámejší historiografik Gaius Július Cézar
Rozmach rečníctva najznámejší rečník je Cicero
Rozvýja sa Lyrika viac ako etika
a)Ľúbostné lyrika – Ovídius Náso – zbierka Metamorfazy
b)Príležitostná lyrika – Horáthius – Ódy,listy a satira – zbierka básni
c) Veršovaná lyrika – Vergílius – Eneis – národný epos
Vo všetkých dielach musí harmonickú jednotu vytvárať človek,príroda a bohovia
Prometheus bol hrdina ktorí zobral bohom oheň a daroval ho ľuďom za to ho zeus prikul ku skale a každý deň priletel k nemu vták a vytrhol mu kus mäsa z pečene tá mu zas dorástla a takto mal trpieť na veky ale Herkules syn boha Zeusa a smrtelníčky ho vyslobodil ale navždy mu ostalo kúsok zo skaly o ktorú bol prikovaný na ruke na znak toho nosíme kamienok v prsteňoch a tým si pripomíname vzdor a utrpenie Prométhea

Stredoveká literatúra – od 5 storočia až po 15 storočie nážho letopočtu
Vládne feudálny spoločenský systém,rozširuje sa kresťanstvoktoré výrazne ovplivnilo literatúru.Dve podskupiny Kresťanská a Svedská literatúra
Spoločné znaky sú hlavný hrdina je idealizovaný,
Topika – súbor argumentov, citáty z iných diel
Anonimita – neznámi autori
Náboženská literatúra – hlavnou náplňou je zobrazovanie vzťahu človeka k bohu.

Veľký vplyv mala transcendentálnosť - nadzmyslovosť
Najzámejšie diela svetovej stredovekej literatúry: svetskej sú to
Ruský epos – Slovo o pluku Jegorovom
Nemecký epos – pieseň o Nibelungoch
Francúsky epos – piseň o Rolandovi

Náboženská literatúra: zlatá legenda, rímske príbehy

Staroslovienská literatúra: 800 –– 1000 r

Veľkomoravské kieža Rastislav sa chcel zbaviť vplyvu Franských kňazov preto požiadal Byzantského cisara Michala 3. , aby poslal na veľkú Moravu svojich učencov. Michal mu vyhovel a poslal virozvescov Konštantina a Metoda boli to bratia ktorí prišli na veľkú Moravu v roku 863. aby tu šírili kresťanstvo v ľuďom blízkom jazyku. Ešte pred príchodom na veľkú Moravu vyhotovili Staroslovienčinu bol to lyturgický jazyk a zároveň prvý Slovanský jazyk.
Hlaholika – z malých písmen gréckej abecedy – prvé slovanské písmo.
Hlavné úlohy Konštantína a Metoda: organizácia církvy
Zakladanie škôl
Výchova duchovenstva
Širenie svetského poriadku
Konštantín a Metod museli viesť neustále spory s franskými kňazmi tzv. troj jazyčníkmi gréčtina, latinčina, hebréjčina. Po tri a pól ročnom pôsobení museli odísť do Ríma kde pred pápežom Hadriánom 2. obhájili staroslovienčinu ako lyturgický jazyk. Končtantín v Ríme ostal a vstúpil do kláštora prijal rehoľné meno Cyril a zakrátko tam aj zomrel.
Metod sa vrátil na veľkú Moravu kde ďalej vzdelával ľudí. Po jeho smrti v roku 885 vyhnal Svätopluk z veľkej moravy všetkých žiakov. Vedšina odišla do Bulharska kde vytvorili Cyriliku z veľkých písmen gréckej abecedy.

Literatúru veľkej moravy delíme na: pôvodnú a prekladovu
Prekladová: diela ktoré preložil sám Konštantín – Rituál kniha obradných predpisov. Breviár – kňažská motlitebná kniha.
Sám Metod preložil – starý zakon.
Obaja spolu preložili – nový zákon, skutky apoštolské, súdny zákonník

Pôvodná literatúra – Proglas, Moravsko panonské legendy

Proglas – Úplne prvá slovanská báseň napísal ju Konštantín je to predslov k svetému evanieliu. Proglas je obhajoba staroslovienčiny. Konštantí v ňom oslavuje staroslovanský preklad písma.

„lebo kto totiž príme tieto písmena tomu sám kristus svoju múdrosť vyjaví a vaše duše písmenami posilní“
vyzdvihuje staroslovienčinu ako sprostretkovaťeľa vzdelanosti.
„ bo svetý pavol učiťeľ nám hovorí: chcem radšej iba pätoro slov povedať rozumom prostým chcem tých päť slov vyrieknuť aby aj bratia všetko porozumeli než nezrozumiteľných slov riecť tisíce“
motívy naboženskodidaktické, demokratické, prístup k vzdelaniu malo viac ľudí

Moravsko– panónske legendy 1 časť život svetého Konštantína. 2 časť život svetého Metóda. Napísali to ich žiaci prvú časť Konštantínov žiak Kliment táto časť je rozsiahlejšia , filozofickejšia, teologickejšia, aj legendovejšia.

Opisuje Konštantinové detstvo, mladosť, štúdia, nadanie, obhajobu staroslovienčiny pred troj-jazyčníkmi.
Charakter – Idealizované typizovanie Konštantinových vlasnosti. Celková spoločenská situácia, vznešeným štýlom písaná autor využíva veľa dialógov a biblických citátov.
2 časť opisuje život Metoda jej autorom je Gorazd. Opisuje iba činnosť Metoda na veľkej morave. Ako obhajuje staroslovienčinu pred troj – jazyčníkmi. Má veľkú historickú hodnotu lebo opisuje podrobne spoločenské pomery a zmýšľanie na veľkej morave. Mních Chrabr – traktát o Písmenách zač. 10. stor. vlastná biografia
Život naumov

Nové konštituovanie stredovekej literatúry 1000 – 1500 n. l.

Spoločenská situácia začiatkom 10. storočia zanikla veľkomoravská ríša a vznikol uhorský štát. uhorský štát uprednostňoval Latinskú kultúru a vzdelanie preto sa prestala používať staroslovienčina. Centrum vzdelávania v uhorskom štáte v tonto období boli Mestské školy poskytovali iba základné vzdelanie. Cirkevné školy vychovávali kňazov. 1465 vznikla Akadémia Istropolitána v 1491 bola zatvorená na slavensku potom už žiadnej vysokej školy vädšina študentov študovala v čechách na Karlovej univerzite.
Literatúra je ešte stále v službách cirkvi a feudálov. Poezia najviac rozvinuté náboženské pisne
Próza a) legenda – legenda o svetom Štefanovi
Legenda o Svoradovi a Benediktovi
b) kroniky – Anonimová kronika
kronika Šimona z Kézy

Legenda o svetom Svoradovi a Benediktovi
Autor Maurus – biskup pochádza z 11 storočia. Svorad a Benedikt boli mnísi žili za panovania Štefana 1. žili v Nitre neskôr odišli do Trenčína. Svorad pochádzal z Poľska jeho reholné meno bolo Andrej. Pribeh je typická legenda. Benedikt odišiel za Svoradom do Trenčína ale po ceste ho prepadli zbojníci a zabili neskôr ho hodili do Váhu. Nesklôr sa Svorad stretol s jedným zo zbojníkov ale odpustil mu ako správny kresťan. Svorad je v legende idealizovaný ako človek bez chýb.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk