Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mladý človek, jeho svet a problémy vo svetovej a slovenskej medzivojnovej a súčasnej próze

GEJZA VÁMOŠ

- pochádzal zo židovskej rodiny, vyštudoval medicínu
- v roku 1939 emigroval do Číny, zomrel v Brazílii
- v jeho próze je zostrený pohľad na skutočnosť – je predstaviteľom expresionizmu
- s Alexym vydával časopis Svojeť
- Editino očko – zbierka noviel, venovaná svojím sestrám. Ústredná novela zobrazuje príbeh sestry Edity, ktorá si vypichne oko. Zachytáva to z hľadiska osobného, ale aj lekárskeho
- román – Atómy Boha – lekárske prostredie, plné neistoty, napätia. Lekár Zurian po skončení štúdií prichádza do práce zo školy, no prax mu poprela čo sa naučil. Nevidí východisko, preto spolu spáchajú samovraždu ako protest voči spoločnosti
- Jazdecká legenda – román, poukazujúci na hlúposť armády
- Odlomená haluz – román o nepochopení židov. Dej sa odohráva pred 1.sv.vojnou .

Rudolf Sloboda
Rozum
-Dej nie je príliš pútavý. Autor zachytáva tvorivú a životnú krízu filmového scenáristu v stredných rokoch. Nerozumie si s manželkou, ktorá stále plače, že dedičstvo po jeho otcovi bolo nespravodlivo rozdelené, nevie si poradiť pri výchove svojej 15 - ročnej dcéry. Problémy má aj v zamestnaní, keď si so svojimi kolegami a nadriadenými nerozumie a nedokáže vytvoriť scenár, ktorý by mal úspech. Oddáva sa spomienkam na otca a zároveň sa snaží vymyslieť námet na scenár. Autor zachytáva scenáristov každodenný život, jeho jednoduché ba niekedy priam prízemné správanie. Zobrazuje, ako bol v nemocnici, ako sa doma hádal s manželkou, ako a rekreoval v kúpeľoch a nakoniec i, ako tvoril scenár na Dona Juana zo Žabokriek V závere nečakane rozmýšľa o filozofoch, ako napr. Hegel, Marx, Kant, cituje ich a uvažuje nad ich učeniami.
Diela:
Uršula
Narcis

SALINGER

Veľký umelecký a psychologický účinok formy priameho rozprávania dokázal
autor v románe Kto chytá v žite. Ústrednou postavou tohto diela je
16-ročný chlapec Hodem, ktorý pochádza z tzv. dobrej rodiny a odrazu
spoznáva, že jeho najbližšie spoločenské a školské prostredie je zlé,
skazené a neúprimné. Je veľmi nadaný, ale v škole neprospieva, lebo ho
škola otravuje. Preto z nej ujde a po 3-dňovom blúdení po New Yorku sa
pod vplyvom svojej sestry vracia domov. Holdem nechcel byť tuctovým
chlapcom, mal svoje ideály.

Keď ich nemohol uskutočniť, aspoň sníval
o tom, ako by bol na osoh ľudskej spoločnosti.
Diela:
Úvod
Zdvyhnite vysoko povalový rám
Deveť poviedok

Theodore Dreiser

Americká tragédia
Boj jednotlivca proti nespravodlivosti spoločenstva. Príbeh Mladíka Clyda Griffithsa ktorý sa za honbou za bohatstvom dopustí vraždy a je za ňu i odsúdený.
Diela:
Sestra Carrie
Zacháňte Ameriku
Svitanie
Dvanásť mužov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk