referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Streda, 21. februára 2024
Starověká literatura
Dátum pridania: 26.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Stromek
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 1 132
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 
1. STAROVĚKÁ LITERATURA

ORIENTÁLNÍ LITERATURA

1) Literatura Předního východu
- sumerská, akkadská (Mezopotámie)–4.tis. př.n.l.
obrázkové písmo » klínové písmo, hliněné destičky, trojhranné rydlo
akkadský epos o Gilgamešovi (král, hrdina sumerských vyprávění, hledá tajemství věčného života, řeší základní životní problémy)

- staroegyptská – 4. tis. př. n. l.
hieroglyfické písmo, papyrus, třtinové pero
milostné písně, oslava života faraónů, Kniha mrtvých (rady zemřelému), životopisy (Sinuhet)
Achnatonův Hymnus na slunce

- hebrejská – 1. tis. př. n. l.
tvoří most mezi orientální a evropskou literaturou
bible – soubor textů, pravidla náboženské víry a morálky, pak součástí křesťanské bible (Písmo svaté)
Starý zákon = historické, liturgické, právnické a literární texty
Obsahuje ve 39 knihách zbytky izraelské a rané židovské literatury
3 oddíly:
 Tóra = Zákon (nejstarší) – pět knih Mojžíšových – Pentateuch
1. kniha Mojžíšova:
§ Genesis (o stvoření světa)
§ Exodus (o otroctví v Egyptě a o odchodu do země zaslíbené)
§ Leviticus (kniha smíření, rozmluvy s Bohem)
§ Numeri (kniha sčítání Židů)
§ Deuteronium (zpráva o Mojžíšově smrti)
 soubor Proroků (z dějin Izraele, skutky proroků: Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Dvanáct proroků)
 tzv. svaté spisy = básnické knihy (Přísloví, Žalmy, Kázání, kniha Ruth,…)

Žalmy (náboženská lyrika), Jób, Přísloví, Pět svitků (milostná Píseň písní – Šalamounova, Rút, Kazatel, Jeremiášův pláč, Ester), Kniha Danielova s mystickými zjeveními a spisy historické:
- biblické příběhy – Josefův, kniha soudců, knihy královské
- mýty o stvoření světa a člověka (Adam a Eva, vyhnání z ráje, Kain a Abel, potopa, spravedlivý Noe, babylónská věž)
- dějiny Židů (Abraham, Mojžíš, přikázání Hospodinova, David a Goliáš)
činnost proroků (předpovídají příchod Mesiáše – vykupitele)

Starý zákon se stal součástí bible křesťanské – je mu věroučně nadřazen Nový zákon (soubor nejstarší kř. lit.) – první pol.1. stol. – první pol. 2. stol. po Kr.
Nový zákon obsahuje 27 knih:
o Evangelia (sv. Matouše, Marka, Lukáše, Jana)
o Skutky apoštolské
o Listy – epištoly
o Apokalyptický spis Zjevení svatého Jana

2) Literatura indická
2. tis. př. n. l. posvátné knihy – Védy (védský jazyk, pak sanskrt)
indické eposy – hrdinské zpěvy Mahábhárata a Rámájana (4.st.př.n.l. – 4.st.n.l.)

3) Literatura perská
7. st. př. n.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Staroveká literatúra SOŠ 2.9398 2577 slov
Staroveká literatúra SOŠ 2.9942 2360 slov
Staroveká literatúra SOŠ 2.9479 1543 slov
Staroveká literatúra SOŠ 2.9583 2835 slov
Staroveká literatúra SOŠ 2.9516 1768 slov
Staroveká literatúra SOŠ 2.9859 3176 slov
Staroveká literatúra SOŠ 2.9859 1573 slov
Staroveká literatúra GYM 2.9740 2228 slov
Staroveká literatúra GYM 2.9763 1993 slov
Staroveká literatúra GYM 2.9553 3203 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.