Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Preromantismus v Německu

literární hnutí Sturm und Drang (bouře a vzdor) – proti společenské nespravedlivosti, útlaku, nesvobodě, pokrytectví

Johann Gottfried Herder (1744–1803) tvůrce nové preromantické estetiky; úvahy o národní individualitě, národní kultuře (kult lidového génia); podpořil národně osvobozenecké hnutí slovanských národů

Johann Wolfgang Goethe (1749–1832)– básník, dramatik, prozaik, vědec
– studium práv, přírodních věd, nešťastná láska đ román v dopisech Utrpení mladého Werthera (citové problémy řešeny sebevraždou)
– obdiv k lidové slovesnosti – sbírka Balady
– vrchol tvorby – dvojdílná filozofická báseň v dramatické podobě Faust

tradiční námět:
– pověst o doktoru Faustovi, který prodal v touze po poznání a štěstí svou duši ďáblovi, ale nová umělecká podoba i smysl: Faust postaven mezi dobro a zlo; původně rebelant proti starým konvencím a zaostalosti se mění na představitele činorodého lidstva (chce dobývat pravdu a přetvářet svět), hledá cesty k cíli i přes utrpení, nachází smysl života v aktivitě pro dobro lidstva
Mefistofeles – představitel pochybovačnosti, skepse, výsměchu

Friedrich Schiller (1759–1805) - dramatik a lyrik (Óda na radost), překladatel
– v popředí problematika svobody člověka, odpor k pokrytectví
– drama Loupežníci
Karel Moor – hraběcí syn, připraven intrikami bratra o otcovu důvěru, snoubenku, dědická práva đ touží pomstít se, odčinit křivdy (jako vůdce loupežníků); ušlechtile motivované buřičství; jeho činy hraničí se zločinem, bojuje za svobodu, proti pokrytectví, útlaku, konzervativismu, zištnosti, despotismu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk