referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Valér
Štvrtok, 18. apríla 2024
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Anton Bernolák životopis SOŠ 12.12.2001 11 843 29 1 272 2.99 579 slov
Slovenčina Grécka literatúra SOŠ 13.12.2001 14 789 59 1 535 2.98 483 slov
Slovenčina Janko Jesenský a Jan Neruda SOŠ 16.12.2001 4 619 34 567 2.94 294 slov
Slovenčina Dedina v diele Kukučína, Tajovského a Timravy SOŠ 16.12.2001 14 379 159 1 076 2.98 1 214 slov
Slovenčina Tvorba Krasku a Bezruča - Umelecký a odborný štýl SOŠ 16.12.2001 8 567 41 738 2.99 569 slov
Slovenčina Prvá svetová vojna vo svetovej literatúre SOŠ 16.12.2001 13 257 112 610 2.98 697 slov
Slovenčina Poézia Kostru, Rúfusa a Horova SOŠ 16.12.2001 5 912 46 887 2.96 348 slov
Slovenčina Staroslovienska literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre SOŠ 16.12.2001 11 341 62 765 2.98 758 slov
Slovenčina Ľudová slovesnosť SOŠ 16.12.2001 16 909 114 1 305 2.96 605 slov
Slovenčina Lyrizovaná próza SOŠ 16.12.2001 55 999 136 1 502 2.96 774 slov
Slovenčina Problémy svetovej literatúry a kultúry 20. storočia - Moravia, Steinbeck, Mailer, Salinger SOŠ 16.12.2001 11 919 97 636 2.96 536 slov
Slovenčina Obraz človeka v literatúre od najstarších čias po súčasnosť SOŠ 16.12.2001 23 211 183 1 737 2.96 1 265 slov
Slovenčina Osvietenstvo - Ján Kollár, Ján Hollý SOŠ 16.12.2001 17 373 185 933 2.93 779 slov
Slovenčina Človek v boji za slobodu a humanizmus v nemeckej, francúzskej a anglickej literatúre SOŠ 16.12.2001 8 333 47 740 2.95 835 slov
Slovenčina Sládkovič a Hviezdoslav - porovnanie romantizmu a realizmu SOŠ 16.12.2001 17 382 170 1 347 2.99 1 236 slov
Slovenčina Slovenský a český romantizmus SOŠ 16.12.2001 15 204 47 815 2.94 838 slov
Slovenčina Zemianstvo v tvorbe Kukučína, Vajanského a Kalinčiaka SOŠ 16.12.2001 6 285 78 567 2.95 651 slov
Slovenčina Obraz človeka v umeleckej literatúre od najstarších čias po súčasnosť a porovnanie jednotlivých literárnych periód SOŠ 16.12.2001 16 492 85 723 3.01 583 slov
Slovenčina Slovenská stredoveká literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre SOŠ 16.12.2001 6 164 16 1 015 2.95 441 slov
Slovenčina Osvietenské myslenie a jeho odraz v slovenskej klasicistickej literatúre; idea slovanskej vzájomnosti v diele Jána Kollára a Jána Hollého SOŠ 16.12.2001 10 671 32 971 2.96 725 slov
Slovenčina Človek v boji za slobodu ahumanizmus v nemeckej, anglickej a francúzskej literatúre preromanizmu a romantizmu SOŠ 16.12.2001 6 842 7 534 2.98 900 slov
Slovenčina Láska, ľud, jeho tvorivá činnosť a mravné hodnoty v ideovom a estetickom pláne tvorby Andreja Sládkoviča SOŠ 16.12.2001 14 049 24 1 971 2.97 1 277 slov
Slovenčina Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskosti a neslobode v slovenskej a českej romantickej literatúre; J. Kráľ, J. Botto, K.H. Mácha SOŠ 16.12.2001 15 580 50 1 914 2.96 1 278 slov
Slovenčina Svetový realistický román - zrkadlo buržoáznej spoločnosti SOŠ 16.12.2001 9 272 28 1 286 2.99 843 slov
Slovenčina Od osobného k národnému, sociálnemu, svetovému a všeľudskému v poézii P. O. Hviezdoslava SOŠ 16.12.2001 7 652 15 622 2.97 616 slov
Slovenčina Vývin slovenskej drámy od najstarších čias po súčastnosť SOŠ 16.12.2001 32 976 161 1 855 2.96 1 301 slov
Slovenčina Lyrický hrdina literárnej moderny ako odraz osobných a spoločenských konfliktov v básnickej tvorbe I. Krasku, V. Roya. Nová poetika v slovenskej a svetovej poézii SOŠ 16.12.2001 22 027 48 3 766 2.97 1 708 slov
Slovenčina Obraz prvej svetovej vojny v tvorbe svetovej literatúry; H. Barbusse, R. Rolland, E.M. Remarque, E. Hemingway SOŠ 16.12.2001 20 933 70 1 876 3.00 1 360 slov
Slovenčina Obraz prvej svetovej vojny v slovenskej a českej próze SOŠ 16.12.2001 14 975 33 1 810 2.99 1 799 slov
Slovenčina Lyrizovaná próza, jej vývin a miesto v slovenskej literatúre, hlavné znaky a špecifické črty v diele M. Figuli - Tri gaštanové kone SOŠ 16.12.2001 38 625 152 2 361 2.98 2 559 slov
Slovenčina Slovenská a česká medzivojnová dráma v boji proti meštiactvu, za sociálnu spravodlivosť a pokrok SOŠ 16.12.2001 16 474 75 989 2.99 1 128 slov
Slovenčina Obraz druhej svetovej vojny vo svetovej literatúre SOŠ 16.12.2001 40 496 135 2 197 2.97 2 295 slov
Slovenčina Vývojové tendencie v slovenskej poézii po roku 1945 SOŠ 16.12.2001 16 520 79 1 117 2.96 787 slov
Slovenčina Charles Dickens životopis SOŠ 17.12.2001 22 161 122 1 558 2.97 738 slov
Slovenčina Pavol Országh Hviezdoslav životopis SOŠ 18.12.2001 13 489 87 1 095 2.95 332 slov
Slovenčina Obraz prvej svetovej vojny v tvorbe svetovej literatúry; H. Barbusse, R. Rolland, E.M. Remarque, E. Hemingway SOŠ 19.12.2001 13 470 85 963 2.96 1 180 slov
Slovenčina Obraz prvej svetovej vojny v tvorbe svetovej literatúry SOŠ 20.12.2001 7 587 32 616 2.96 1 387 slov
Slovenčina Slovenská a česká medzivojnová dráma v boji proti meštiactvu, za sociálnu spravodlivosť a pokrok SOŠ 20.12.2001 10 087 57 1 107 3.00 992 slov
Slovenčina Dedina a jej umelecké vyjadrenie v poviedkach Kukučína, Tajovského a Timravy SOŠ 20.12.2001 8 945 56 738 2.96 864 slov
Slovenčina Dedina a jej umelecké stvárnenie v prózach M. Kukučína, J. G. Tajovského, B. S. Timravej SOŠ 20.12.2001 10 590 53 787 2.97 740 slov
Slovenčina Motív lásky k domovu a k rodnému kraju v poézii Kostru, Horova a Plávku SOŠ 20.12.2001 12 387 62 2 008 2.96 1 207 slov
Slovenčina Ženy autorky a ženy hrdinky v slovenskej literatúre SOŠ 20.12.2001 20 516 148 1 216 2.95 1 176 slov
Slovenčina Pavol Országh Hviezdoslav životopis SOŠ 23.12.2001 18 963 71 1 801 2.96 963 slov
Slovenčina Pavol Országh Hviezdoslav životopis a tvorba SOŠ 23.12.2001 29 213 137 1 439 2.93 642 slov
Slovenčina Literatúra renesancie, klasicizmu a humanizmu SOŠ 23.12.2001 8 997 25 767 2.98 420 slov
Slovenčina Porovnanie hrdinov Kraskovej a Bezručovej poézie na základe analýzy konkrétnych básní SOŠ 23.12.2001 7 902 55 1 235 2.99 834 slov
Slovenčina Motív lásky k domovu a k rodnému kraju SOŠ 23.12.2001 7 356 46 716 2.98 670 slov
Slovenčina Ľudová slovesnosť a jej vplyv na umelú literatúru SOŠ 23.12.2001 17 670 109 1 418 2.98 563 slov
Slovenčina Ľudová slovesnoť SOŠ 23.12.2001 9 853 56 1 335 3.01 637 slov
Slovenčina Emil Boleslav Lukáč, Ján Smrek SOŠ 23.12.2001 18 180 129 1 773 3.00 551 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.