Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Človek je tvorcom a súčasťou prírody (výklad)

Pred 65 miliónmi rokmi vznikal postupným vývojom život na modrej planéte zvanej Zem. Počiatok zrodenia prvého organizmu bol prvým krokom k vývinu človeka. Tak ako všetky organizmy, tak i človek je súčasťou prírody. Človek, zvieratá i rastliny majú veľa spoločných vlastností, akými sú napríklad: rozmnožovanie, pud sebazáchovy, rodičovstvo, bolesť, zármutok, radosť a veľa iných.
Funkcia a dôležitosť rastlín i živočíchov je v prírode aj pre nás ako súčasť prírody nenahraditeľná. Rastliny obsahujúce zelené farbivo chlorofyl produkujú životne dôležitý biogénny kyslík, upravujú pomery ovzdušia, absorbujú nečistoty, zadržujú v zemi vlahu svojimi koreňmi. Rozkladom odumretých tiel rastlín vzniká pôda, ktorú zároveň rastliny spevňujú svojimi koreňmi a bránia tak erózii (odnosu pôdy vetrom, vodou…). Rastliny sú potravou a príbytkom živočíchov i človeka. Živočíchy ako konzumenty (požierači organických látok) svojím metabolizmom pomáhajú rozkladať látky v prírode, poskytujú si navzájom potravu a sú potravou i pre nás. Spolužitím rastlín i živočíchov sa vytvára rozmanitosť prírody. Za tisícročia ich spoločnej existencie sú poprepájané navzájom rôznymi väzbami vyplývajúcimi z ich odlišných funkcií. Jeden organizmus poskytuje druhému bydlisko, inému potravu, tretieho sám požiera, pri štvrtom rád žije...
Niektorí ľudia tvrdia, že vyhynutie živočícha patrí k prirodzenému vývoju, že neskôr by živočíchy vyhynuli i bez ľudského pričinenia.

Že nemôžeme vedieť,či ohrozené druhy ubúdajú len pôsobením človeka,alebo je to úplný prirodzený proces.Ale ak by to tak bolo ,trvalo by to tisíce rokov ,zatiaľ čo človeku sa darí tieto živočíchy vykynožiť i za niekoľko desiatok rokov.Nadmerným lovom ,ničením prirodzené zvierat,znečistením prostredia,nevhodnými zásahmi do krajiny ubúda každoročne niekoľko živočišných druhov ,o niektorých ani nevieme .Predčasný zánik druhu,nie jeho postupné ubúdanie vplyvom postupných zmien v prírode má za následok narušenie stability celého územia-narušia sa potravové reťazce ,hrozí odumieranie či naopak nadmerné premnoženie niektorých druhov ,krajina sa stáva zraniteľnou ,omnoho ľahšie podlieha negatívnym zmenám a vplyvom.
Odstránením čo len jedného organizmu sa narúša dlhodobá rovnováha v prírode – ak odstráníme napríklad nejaký druh rastliny,pre nás úplne nepotrebný ,ohrozíme tým druhy živočíchov ,ktoré sa ňou živia ,druh motýľa,ktorý kladie vajíčka,hubu,ktorá na nej cudzopasí.Preto ja dôležité si uvedomiť,že akýkoľvek nepremyslený zásah do krajiny môže mať rozsiahle následky i pre nás ,lebo sme súčasťou prírody.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk