Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Charakteristika Slováka

Čo mi prebleskne hlavou pri slovku Slovensko? Štát chránený mocnými Karpatami, ležiaci priamo v srdci Európy, ale na druhej strane odhodlanosť a túžba byť slobodní, nezávislí a celý rad pozitívnych vlastnosti, ktoré sú charakteristické len pre Slovákov. História Slovenska je charakterizovaná stáročnými skúsenosťami zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť. Keď niekto nahliadne do kroniky Slovenska, nájde množstvo osobností, ktoré svoj život zasvätili službe vlasti. Vytrvalosť, nezlomnosť ich priviedla k vytúženému pokladu, k vlastnej nezávislosti. Slováci sú hrdí na svoje historické poklady. Takmer na každom vyvýšenom kopci sa týči mocný hrad, ktorý svedčí o dávnej histórií slovenského národa. Ale osobitné miesto v ich srdciach majú literárne bohatstvá, jedinečné diela významných, nadčasových autorov sú bohatstvom každého Slováka. Tieto diela sú o to vzácnejšie, že počas tisícročia spisovatelia do nich vkladali svoju túžbu – „žiť slobodne a rozprávať v materinskom jazyku“. Slováci sú veľmi pohostinní. Dôkaz tejto cennej vlastnosti nájdeme nielen v bežných životných situáciách, ale aj v historickej epickej básni Mor ho ! od Sama Chalupku. V diele slovenskí junáci privítali cára: „božie dary nesú, chlieb a soľ, cárovi“, aj keď v očiach junákov bol cár nepriateľ, ktorý prišiel vydobyť božiu pôdu Slovákov. O to vzácnejší sú pre Slovákov hostia, ktorí prichádzajú v priateľskom duchu. Zvykom býva, že zahraničných hostí privítajú chlebom a soľou už priamo na letisku. Slováci sú veľmi pracovitým národom. V práci sú opatrní, snaživí a pozorní. Nič neberú na ľahkú váhu. Do svojej práce vkladajú vlastné srdce a kúsok svojho ja. Sú to veľmi zruční ľudia. Dokážu vyčariť majstrovské diela, bez pomoci hocijakých strojov, len vlastnými rukami. Svojím talentom našli uplatnenie na celom svete, príkladom je slovenské drotárstvo, murárstvo a tkáčstvo. Po náročnom dni si oddýchnu a nazbierajú nové sily v teplučkú svojho domčeka, v kruhu svojej rodiny, v nežnom objatí svojich detí.
Medzi zamestnancami často panuje rivalita, ktorá v niektorých prípadoch posúva vlastné hranice človeka. Mladá generácia veľmi flexibilne prijíma výdobytky modernej doby a uplatňuje ich pri každodenných prácach. Príkladom sú študenti, ktorí používajú moderné počítače a internet pri svojich štúdiách, a tým si rozširujú svoj obzor poznania a uľahčujú si prijímanie nových vedomostí. Slováci patria medzi jeden z málo národov sveta, ktorí žijú v rovnováhe s prírodou.

Slovenská príroda je prekrásna, čarovná a na mnohých miestach bez zásahu človeka. Ctia si prírodu a príroda sa im odmenila množstvom krás v národných parkoch, chránených územiach a prírodných rezerváciách. Najviac sú Slováci hrdí, ba sú pyšní, na svoju ľudovú slovesnosť. Ľudové spevy a tance vyznievajú aj dnes na slovenských dedinách. Každá obec je jedinečná svojím ľudovým krojom, ktoré s nadšením prezentujú na dedinských oslavách. Kroje bývajú ručne vyšívané, čo umocňuje ich význam. Rovnako bohaté sú aj staré múdrosti slovenských predkov, ako sú porekadlá, príslovia a pranostiky. Množstvo ľudových slávností svedčí o slovenskej láske k tradícii a ľudovosti, príkladom sú Detvianske a Terchovské slávnosti. Slovák však často vidí svoje bohatstvo len v preplnených peňaženkách, a preto odchádza za hranice svojej vlasti. Keby sa na chvíľočku zastavil a rozhliadol sa okolo seba, koľko bohatstva by našiel vo svojej rodnej zemi.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk