Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Deň učiťeľov

Deň učiťeľov sa blíži a tak by som vám rád priblížil postoj žiakov voči učiteľom. 28.marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých pedagogických pracovníkov.Je spätý s menom učiteľa národov-Jana Amosa Komenského.Tento veľký pedagóg svojou pedagogickou činnosťov i náhľadmi sa zaradil medzi významné osobnosti v dejinách myslenia.Bol jedným s prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia.Rasy a sociálneho postavenia.Prebojúval ideu názorného vyučovania,žiadal psychologickejší prístup k vyučovaniu i k samému žiakovi.

Okrem potreby všeobecnej školskej dochádzky,vyučovania v materinskom jazyku,vyslovil aj požiadavku prirodzenej výchovy,ako aj daľšie pozoruhodné myšlienky o škole a učiteľovi.Bol hlboko presvedčený,že dobrá škola robí človeka lepším.V jeho ideách pokračujú učitelia dodnes.I napriek tomu,že prežívajú dobu,ktorá školstvu príliš nepraje,záleží im na tom,aby pripravili do života vzdelaných schopných mladých ľudí.Prácu učiteľa si však mladí vedia oceniť až vtedy keď dospejú.Vtedy skutočne ohodnotia vzťah,ktorý k nim učiteľia mali.Spomenú si na pohladenie pani učiteľky v škôlke,ktorá im zastupovala mamu.

Spomenú si na pani učiteľku,ktorá ich trpezlivo učila písať a čítať a otvorila im tak cestu k poznávaniu.Spomenú si na pani učiteľky a pánov učiteľov,ktorí na nich boli prísny a pomohli im vniknúť do tajov matematiky,poznania prírodných zákonov,nádhery literatúry a naučili ich spievať a športovať.Uznávajú,že pripravili učiteľom radostné,ale i tažké chvíľe,že ich práca nekončí zvonením a že aj učiteťeľia majú vlastné rodiny,vlastné deti,o ktoré sa tiež treba starať. Takýmito návratmi do žiackych čias si vytvárajú obraz o poslaní učiťeľa,jeho zodpovednej práci,za ktorú patrí všetkým učiťeľom úprimná vďaka.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk