Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Úradný list (vzor)

MIAZGA s.r.o., Rampová 58, 078 08 KOKŠKOBAKŠOVCERastislav Žitný
Nádvorná 56/44
076 61 Kecerpekľany

č. 023/07 Kokšobakšovce 07. februára 2007

Vec: Pozvánka na prezentáciu nových výrobkov spojenú s 10. výročím vzniku našej firmy.

Vážený klient!
Dovoľujeme si Vás týmto listom pozvať na oslavy vzniku našej firmy MIAZGA s.r.o. spojené s prezentáciu nových produktov našej spoločnosti, ktoré Vás ako nášho stáleho a významného odberateľa určite zaujmú.
Odborné predvedenie výrobkov našimi zamestnancami ako aj záverečný banket sa bude konať 14. februára 2007 v priestoroch Štátneho divadla v Košiciach o 16.00 hodine. Touto akciou by sme sa Vám tiež chceli poďakovať za prejavenú dôveru k našej firme.
Ako prílohu Vám posielame dve pozvánky a program, ktorý sa na tejto, už spomínanej akcii uskutoční. Žiadame Vás, aby ste sa prezentovali do 12. februára 2007 na našich telefónnych linkách, keďže počet miest na bankete je obmedzený.S úctou riaditeľka firmy
Miazga s.r.o.Príloha : dve vstupenky

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk