Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Môj život - škola

Generácie na generácie sa stále menia - ale nie k lepšiemu. Dnešná mládež je menej vychovaná, ale sú aj výnimky. Dni a večery trávia väčšinou v baroch a na diskotékach. K ich životu patrí alkohol a cigarety. Alebo svoj volný čas strávia presedením pred televízorom alebo počítačom. Stráca sa pohyb a záujmové krúžky. Napriek tomu všetkému by všetci chceli mať úspešný život a kariéru.

Som študentka druhého ročníka na OA v Pezinku. Škola je zameraná na odborné ekonomické predmety. Je dosť náročná. Niektorí profesori sú prísni, iní zasa robia školu trochu zábavnejšou. Myslím si, že sme v triede dobrý kolektív. Školu som si vybrala sama a celkom mi vyhovuje - teda už som si zvykla. Po úspešnej maturitnej skúške môžem svoje vedomosti uplatniť v nejakej firme, spoločnosti alebo v banke. Ak by som chcela, tak môžem pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ale to zatiaľ ešte nie som rozhodnutá.

Stereotyp - 5 krát do týždňa vstávať, chodiť do školy a 7 hodín počúvať výklady profesorov. Je to veľmi náročné a vyčerpávajúce. Naša škola organizuje rôzne výlety a exkurzie, aj do zahraničia. Ku škole potrebujem počítač, ktorý je dnes už súčasťou každého mladého človeka. Veľkú radosť mi robí, keď viem, že moja snaha alebo práca bola ocenená. A v čom som dobrá? Tak to nech povedia a posúdia ostatní!

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk