Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hygiena duševnej činnosti

Pohodu a zdravie človeka výrazne ovplyvňuje okolie (najmä vzduch, voda) a spôsob života. Svetlo a vzduch, jedlo a pitie, prácu a odpočinok, spánok a bdenie, činnost mysle treba dávkovat tak, aby v ludskom tele bola harmonia. Táto myšlienka bola nielen súčastou životných pravidiel antických Grékov, ale jestvuje v pravidlách osobnej hygieny a životosprávy dodnes. Zivotospráva výrazne ovplyvňuje zdravie človeka. Pre duševnú hygienu a duševné zdravie je dôležité vyhýbat sa škodlivinám, ako je napr. pitie alkoholu alebo užívanie omamných látok a vediet vhodným spôsobom relaxovat. Súčastou duševnej hygieny je sebapoznanie a správne začlenenie do spoločnosti. Pre duševné zdravie je dôležitá duševná rovnováha a pestovanie povahových vlastností, ktoré umožňujú vyhýbat sa nedorozumeniam medzi ludmi alebo ich aspoň vhodne riešit. Dôležité je striedat prácu s odpočinkom. Neprimerané úlohy a ciele a nemožnost ich splnit vedú k poruchám duševného života aj vnútorných orgánov. Ide o stres. Ten však nemožno zdolat alkoholom, ani inými drogami .Clovek má žit tak, aby si po celý život zachoval zdravie a duševnú sviežost. Režim dňa by mal zahrňat prácu a oddych. Pre obnovu duševných a telesných síl je dôležitý spánok. Po duševnej práci treba zaradovat aktívny odpočinok, napr. šport, prácu v záhrade. Po namáhavej telesnej práci zasa napr. čítanie knihy a pod.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk