Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Golf na škole

Podnetom pre golf na našej škole bol vznik golfového krúžku, ktorý viedla pani učiteľka Labudová. krúžok realizoval svoju činnosť v golfovom klube Agama Koš. Vedúca krúžku vypracovala a predložila projekt Golf na škole. Pretože táto zaujímavá myšlienka oslovila vedenie školy aj niektorých vyučujúcich, rozhodli sa pre osobnú návštevu golfového ihriska. Prezreli si areál, vyskúšali odpaľovanie loptičiek. Nasledovalo technické a organizačné zabezpečenie projektu. Po predložení projektu zriaďovateľovi sa začali náročné rokovania. Na tento projekt škole poskytlo finančne prostriedky mesto. Po schválení sa začala realizácia projektu. Najprv sa musel obzrieť priestor na stavbu. Zvolil sa pavilón A a B. Už sa mohla začať úprava terénu, pokosila sa tráva, vytrhal plevel a vyznačilo sa miesto kde sa bude kopať. O nejaký čas prišiel bager a vykopal hlbokú jamu. Potom nastúpili traja robotníci aby doupravovali terén. Keď robotníci odišli prišiel druhý stroj, ktorý nosil rôzne kamene. Všetky tieto kamene tam dávali vo vrstvách, aby sa nasakovala voda. Nakoniec sa obložila hracia plocha a na vrch sa dal zelený koberec. Po dokončení hracej plochy nasledovala úprava okolia. Ako prvé vysiali trávnik, potom zasadili kríčky a stromčeky. Na oddych treba lavičky, ktoré sú už tam. Všetko to sponzorovala firma Tezas Prievidza. Aj keď je už všetko hotové, nestihlo sa to kôli časovému sklzu. Keďže sme jediná škola v okolí, ktorá má golf, takt to samozrejme zaujíma média, ktoré informovalo verejnosť. Golf chcú využiť najmä na krúžok golfu a telesnej výchovy a samozrejme pre väčší záujem o školu. Takže keď niekomu poviete, že chodíte na školu Rastislavova, spýta sa vás: To je tam, kde je ten golf ?

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk