Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Grafológia

(Rečnícky prejav)

Vážená pani profesorka, milí spolužiaci.

Poznáte svoje vlastnosti? Viete, aký máte temperament, či ste psychicky labilní alebo máte racionálne myslenie? Vaše písmo môže o vás prezradiť viac než si myslíte.
V písme sa odráža temperament človeka, jeho povahové vlastnosti. Napríklad cholerik viac gestikuluje a prejaví sa to aj na texte. O tom, ako píšeme, nerozhoduje ruka, ale mozog. Môžeme to porovnať napr. s počítačom. Klávesnica, to je ruka. Niekedy je lepšia, inokedy horšia, píšete rýchlejšie alebo pomalšie. O tom, aké máte v počítači fonty, čiže druhy písma, už klávesnica nerozhoduje. O tom rozhoduje softvér, a to je mozog.

Rukopis každého človeka je rovnako neopakovateľný ako sám človek. Grafológia, veda o rukopise, sa preto využíva v psychológii ako jedna z diagnostických metód. Asi väčšina z vás už niekedy počula o tom, že sa využíva aj pri výbere zamestnancov, v rôznych poradniach a v neposlednom rade v kriminalistike. Vedeli ste však, že grafológiu možno využiť aj v oblasti preventívnej medicíny? Alfréd Kanfer, rakúsky grafológ, takmer štyri desaťročia študoval na tisíckach prípadov prejavy rakoviny v písme. Dosiahol preukázanú úspešnosť predpovede tejto choroby dva až štyri roky vopred s presnosťou na 87%. Sám Kanfer si preveril svoj rukopis a zbadal príznaky rakoviny. Hneď sa podrobil dôkladnému onkologickému vyšetreniu. Hoci neboli zistené žiadne príznaky rakoviny, o dva roky podľahol neliečiteľnej metastáze.

Písmo je zrkadlom vašej osobnosti. Grafológ posudzuje text v niekoľkých rovinách, ale vždy ako komplexný celok. Dôležitú úlohu zohráva veľkosť písma, jeho sklon, medzery medzi jednotlivými písmenami a slovami a množstvo ďalších faktorov. Čím je písmo väčšie, tým viac sebadôvery a ambícií jeho vlastník má. Malé písmo odzrkadľuje skromnosť, nenáročnosť, dôkladnosť či opatrnosť. Doľava naklonené písmo prezrádza, že ide o samostatného, uzavretého človeka, ktorý nerád ukazuje svoje pocity navonok. Kolmo naklonený rukopis signalizuje rozvážnosť, opatrnosť, vecný pohľad na svet a pevnú vôľu. Písmo naklonené doprava hovorí o otvorenej a srdečnej osobe, z ktorej vyžaruje prirodzenosť a spontánnosť. Veľké medzery medzi slovami zanechávajú ľudia konajúci s rozvahou, malé medzery zase impulzívne typy. Jasné a čitateľné písmo naznačuje vážnosť a vnútornú silu. Pisateľ je obvykle pokojný, rozvážny, pracovitý a snaživý a vie maximálne využiť svoj talent a nadanie. Ľudia, ktorí píšu rýchlo a nečitateľne, majú obvykle predstavivosť, sú ctižiadostiví, veľmi inteligentní, ale so sklonom k nepokojom a netrpezlivosti. Ozdobné písmo prezrádza domýšľavosť, vystatovačnosť, ješitnosť, ale i zmysel pre krásu, umelecký talent a sklon k dobrodružstvám.

Grafológia neodráža len dlhodobé povahové vlastnosti, ale prezradí aj momentálne emocionálne rozpoloženie. Ak, povedzme, vyhráte 70 miliónov, budete písať dohora. Aj alkohol a drogy spôsobujú stúpajúci riadok. Človeka v období smútku alebo depresie prezradí klesajúci riadok.

Aj samotný podpis prezradí o vás mnohé. Tvar podpisu hovorí, akí by ste chceli byť, alebo ako by ste chceli, aby vás vnímalo vaše okolie. Keď je celkový text v súlade s podpisom, človek je spokojný s tým, aký je. Ak sa podpis od textu odlišuje, chceli by ste byť v niečom iní.

Či už píšete škaredo, alebo úhľadne, každý rukopis je zaujímavý. Pamätajte si, že písmo neklame. Zmeňte písmo, zmeníte život. Ďakujem za pozornosť.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk