Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Deviatacky príhovor

Deviatacky príhovor

Vážený pán riaditeľ, pani zástupkyne, vážení učiteľský zbor, milí žiaci!

Nastal ten dôležitý okamih, na ktorý sme čakali 9 rokov. Sme deviataci, najstarší žiaci našej školy. Je tu koniec nášho detstva a kráčame ďalej v našej ceste stať sa múdrejšími a skúsenejšími ako sme doteraz. Budeme sa musieť rozlúčiť s našou dobrou pani triednou učiteľkou, s našou triedou, mladšími kamarátmi a v podstate s celou školou vrátane učiteľov. Zažili sme tu mnoho krásnych a nezabudnuteľných chvíľ. Nedá sa zabudnúť na všetky naše prežité chvíle v kruhu našej školskej „rodiny“.

Veľké poďakovanie patrí hlavne Vám, učitelia. Postupne ste nás pripravovali na tú cestu životom, ktorá nás onedlho čaká. Na cestu, ktorá nebude vždy ružovou záhradou, na ktorej bude veľa prekážok s ktorými si budeme musieť poradiť už sami. Chcel by som sa poďakovať aj našej triednej učiteľke, ktorá to nemala s nami ľahké, ale vždy nám pomohla dostať sa zo všetkých problémov. Všetci Vám ďakujeme za vašu trpezlivosť, ochotu a priateľský prístup.

Ešte raz Vám všetkým veľmi pekne ďakujeme za tých 9 rokov, ktoré sme tu strávili.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk