Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Príhovor výročia školy

Vážený pán riaditeľ, milí hostia, vážený učiteľský zbor!

Som veľmi rada, že sme sa tu všetci zišli, pretože naozaj máme čo oslavovať. Dnešný deň je významnou udalosťou a to je jubileum našej školy! Už je to 50 rokov, čo sa tu v škole učí. Každý jeden rok k nám prichádzajú malí prváčikovia, ktorí sa usilujú naučiť sa písať a čítať, ale aj počítať. Nie je to vždy pre nich ľahké, no snažia sa ako len vedia. Vďaka veľkej trpezlivosti našich pani učiteliek je ich úsilie ocenené úspechom a pochvalou.

No každý rok od nás odchádzajú deviataci, ktorí sa vyberú každý svojou cestou na stredné školy, ktoré si vybrali. Určite budú radi spomínať, že v škole okrem učenia zažili aj veľa zábavy, spoločných akcií, či už išlo o rôzne výlety, exkurzie, prácu v mnohých krúžkoch a podobne. Práve tu vznikali rôzne kamarátstva.

Takto to chodí rok čo rok. Na našu školu pomaly pribúdajú študenti, ktorí sa čoraz viac zaujímajú o športovú prípravu. Tá nie je všade. Naša škola sa môže pýšiť aj novými počítačovými učebňami.

Ďakujem Vám za pozornosť a prajem príjemnú zábavu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk