Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slávnostný príhovor - stužková slávnosť

Slávnostný príhovor k stužkovej slávnosti

Vážený pán riaditeľ, ctení zástupcovia profesorského zboru, vážení rodičia a študenti, dovoľte mi na úvod dnešného slávnostného večera povedať pár slov. Už Ovídius skonštatoval „Tempora labuntur tacitis qve senescimus annis“ – „Čas plynie a my nepozorovane starneme.“ Čas - človekom neovplyvniteľný fenomén - plynie si svojím nezvratným tempom a len šťastnejšie, alebo naopak smoliarske dni a týždne nám relativizujú tempo jeho toku. A tak dnes, po uplynutí nespočetného množstva dní dobrých i zlých, sa tu všetci stretávame, aby sme sa rozlúčili s érou bezstarostných študentských čias a vkročili do sveta dospelých. Čaká nás prvá veľká skúška dospelosti, na ktorú sa budeme musieť veľmi usilovne a svedomito pripraviť. Pretože len vlastnou usilovnosťou a ctižiadosťou budeme naozaj pripravení úspešne zdolávať všetky prekážky života. Ja však ale nechcem navodzovať pochmúrnu atmosféru a menovať tu všetky úklady, ktoré so sebou život prináša, pretože dnešný, pre každého z nás tak významný deň by sa mal do našich pamätí zapísať jako jedna z najvýznamnejších a najdôležitejších udalostí nášho života. Stužková slávnosť nie je významná len pre nás – študentov, rovnako dôležitá je aj pre pedagógov, ktorý nás po celé obdobie nášho štúdia vzdelávali a usmerňovali správnym smerom. Zaiste to nebola pre nich ľahká úloha, ale úprimne verím, že dnes si každý z nich môže povedať, že tá namáhavá práca nebola zbytočná. My, študenti, sa budeme veľmi snažiť, aby sme nesklamali vaše nádeje, ktoré ste do nás vložili. Avšak je tu ešte niekto, kto sa na dnešný večer tešil spolu s nami. Sú to naši drahí rodičia, ktorí vždy stáli při nás a pomáhali nám vždy keď sme to potrebovali, snažili sa nám vytvoriť čo najlepšie podmienky pre naše štúdium i šťastný život. A za toto by som chcela, v mene nás – všetkých študentov - srdečne poďakovať, pretože bez pomoci našich rodičov by sme neboli tým, čím sme.
Nebudem už viac zdôrazňovať významnosť dnešného dňa ani dôležitosť ľudí, ktorí nám dopomohli k tomu, že sme dnes tu , každý z nás študentov si to určite veľmi dobre uvedomuje. Neostáva mi teda už nič iné, len zaželať všetkým príjemne prežitý večer a dobrú zábavu.
Ďakujem za Vašu pozornosť.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk