Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Adam a Eva

Odpoveď na túto otázku môžeme hľadať v dvoch zdrojoch. Prvý z týchto zdrojov je Enucherova kniha, druhý je Biblia. Enucherova kniha je starší spis, než Genezis, pričom hovorí o Jehovovi predstavujúcom zlého démona, ktorý chcel ľudom zastrieť poznanie a o hadovi, ako o dobrom duchovi. Tento dal ľuďom poznanie. V egyptskej mytológii je zobrazovaný bohyňou Iris. Čo sa biblického príbehu týka, je v podstate ten istý, i keď by sa zdalo, že úlohy Jehivu (boha) a hada sú tu vymenené hlavne preto, že v kresťanských kázňach sú tak podávané. V skutočnosti to tak nie je. Biblická záhrada (eden) je umiestnená na území Mezopotámie, hoci je v biblii vyhradená štyrmi riekami, o dvoch z nich vieme, že nimi boli Eufrat a Tigris. V druhej kapitole, prvej knihy je napísané: "Z každého stromu z rajskej záhrady môžeš slobodne jesť, ale zo stromu poznania dobrého a zlého nejedz, lebo umrieš." Tu Boh vystupuje rovnako ako v Enuchovom spise, ako ten, ktorý sa snaží ľuďom poznanie zastrieť. Na druhej strane had v kresťanstve je líčený ako pokušiteľ, ktorý zviedol Adama a Evu na zlé, dalo by sa povedať, privádza ľudí k poznaniu.
V prvej knihe Mojžišovej, tretej kapitole, v treťom až piatom verši sa dozvedáme, že Boh zakázal ľuďom jesť z ovocia poznania, lebo ako had povedal: "Otvoria sa vám oči a budete ako bohovia poznajúci dobro a zlo". Pričom by bolo vhodné poukázať na skutočnosť, že sa hovorí o ovocí poznania a nie o jablku, ako sa častokrát mylne medzi spoločnosťou toto ovocie nazýva.
Ďalej spomeňme, že strom pre židov stelesňuje symbol poznania.
Eva sama videla, že strom je lákavý na zmúdrenie: (prvá kniha Mojžišova, tretia kapitola, šiesty verš)" že dobrý je strom k jedlu a prijemný očiam a k nadobudnutiu rozumnosti vzala z neho ovocie a jedla a dala tiež svojmu mužovi a on tiež jedol. Vtedy sa im otvorili oči a poznali, že sú nahí a zakrývali sa figovými listami."
Had neklamal, sme ako Boh. Dokonca i Boh sám to povedal:" Aj človek spoznal, že je ako jeden z nás, poznajúc dobré aj zlé a aby sa nedotkli stromu života a žili by naveky, vyžeňme ich!"
Tu sa zdá, že sme dospeli k odpovedi na našu otázku. Boh bol spravodlivý a za priestupok potrestal Adama a Evu za ich neposlušnosť voči nemu. Siahli po poznaní a doplatili na to, chceli byť ako Boh. No ešte neboli i keď had i Boh sami povedali, že budú a sú ako on.

Jedno im však ešte chýbalo, a to bol večný život, a tu sa už približujeme k skutočnému dôvodu vyhnania prvých ľudí z rajskej záhrady.V prvej knihe Mojžišovej sa totiž píše o dvoch stromoch. Prvý strom je strom poznania a druhý strom večného poznania, a ten bol skutočným dôvodom vyhnania z raja.
Boh možno zo strachu alebo vypočítavosti, aby títo, už múdri ľudia rozpoznávajúci dobro a zlo nešli ďalej a nesiahli ešte i na nesmrteľnoť ich z raja vyhnal.
Cherubovia s plamennými mečmi mali strážiť strom, no už to nie strom poznania, veď to by nemalo zmysel, keďže jeho ovocie už človek ochutnal, ale strom večného života. Tento je i dôvodom prečo ľudia nie sú bohmi, ale len "polobohmi", síce vedomými, mysliacimi a múdrymi, no bez večného života.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk