Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

"Jedinou nádejou ľudstva je láska."

Kým sme mladí, všetky myšlienky patria láske – neskôr patrí všetka láska myšlienkam. – Einstein. Tento výrok vedca svetového mena poukazuje na lásku medzi dvoma ľuďmi, ktorá pokračuje založením ich rodiny. Hovorí sa, že deti narodené v takejto rodine majú pred sebou šťastný život a budú v tejto láske pokračovať. Ale ako sa zdá , nie je to tak.

V dnešnom svete sa dá o láske dosť málo hovoriť. Veľmi dobre sa o nej číta a hovorí v televízií. Ale mne sa zdá, že sa láska vytráca zo súčasného života. Vidno to v správaní sa ľudí na ulici, v trolejbuse, v podnikaní, v politike a podobne. Prevláda nevraživosť, neúcta, sebectvo, povýšenectvo a arogancia. Prečo je svet taký? Preto, že mu chýba láska. Zatiaľ čo sa všade rozpráva o vznešenej láske, niekde na svete hrozí vypuknutie vojny. Prečo sa jej nedá vyhnúť, prečo sa nemôžu dohodnúť národy medzi sebou?! Jediný človek pápež Ján Pavol II. Napomína ľudí a národy na celom svete k zmierenie, väčšej láske a porozumeniu. On poukazuje na citát z Biblie :Milujte i svojich nepriateľov. Týmto citátom sa povedalo všetko. Prečo si to nemôžu vziať za svoje tí čo píšu históriu a kladú sa často za pozitívne vzory? Žiaľ len ako akčný hrdinovia rinčiaci zbraňami, ktorí rozumejú akosi iba tým násilníckym riešeniam všetkých šarvátok, ba ako by sa priam sadisticky tešili akcelerácii svojej prevahy nad slabšími. Vidia svet cez prizmu moci tak ako to vedeli v histórii všetci dobyvatelia.

Vypovedá o tom velikášsky bonmot amerického vojnového dobrodruha a dobre zaplateného žoldniera v zálive na CNN, ktorý pred kamerami tvrdí po vzore veľkého dobyvateľa Alexandra Makedonského, „že keď sedíme doma história nás iba obchádza. Ale keď sme vraj tam ...“ priamo vo víre udalostí odhodlaný za vysoký žold a s vedomím veľkej technologickej prevahy, šíriť povestnú „demokraciu“ vojnou a násilím, zhadzovaním bômb, ktoré si obete nevyberajú a zabíjajú ženy deti, starcov v protileteckých krytoch, .“..tak že v takom prípade oni dejiny tvoria.“ Podivní a poľutovaniahodní dejinotvorcovia!

Takto dejiny tvoril aj sám Adolf Hitler v ťažení proti boľševickému Rusku a napokon proti celému svetu v svojej rasovej nadradenosti. Šírenie americkej demokracie sa žiaľ tomuto spôsobu konania práve dnes nápadne podobá.

A všetci, čo rozmýšľajú ináč patria k nenávidenej OSI ZLA. Tento výrok znie tak zlovestne ako stredoveké KLADIVO NA ČARODEJNICE. A povedzte, kde v tomto príbehu o vojnovom šialenstve ostala LÁSKA?

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk