referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Ľudské práva na Slovensku
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: evusik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 625
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY
OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV
Slovenská republika je zvrchovaným, demokratickým a právnym štátom. Vznikla na základe ústavného zákona o zániku Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky. Do jej právneho poriadku SR boli prevzaté všetky
základné normy bývalej ČSFR zaručujúce demokraciu, zákonnosť, ako aj
ľudské práva a slobody. Ustanovenia najvýznamnejšej z nich -Listiny
základných práv a slobôd - boli zakomponované priamo do Ústavy SR. Slovensko je parlamentnou republikou, založenou na delení moci medzi moc
zákonodarnú, výkonnú a súdnu.
Zákonodarnú moc vykonáva v SR Národná rada Slovenskej republiky, ktorá má
150 poslancov. Títo vykonávajú svoj mandát osobne podľa svedomia a
presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi (tzv. zákaz imperatívneho mandátu). Hlavou SR je prezident. Prezidenta SR volí Národná rada SR tajným
hlasovaním na päť rokov.
Najvyšším orgánov výkonnej moci je vláda SR. Skladá sa z predsedu,
podpredsedov a ministrov. Predsedu vlády SR a ministrov, na návrh predsedu
vlády, vymenúva a odvoláva prezident SR. Za výkon svojej funkcie vláda SR
zodpovedá Národnej rade SR, ktorá jej môže kedykoľvek vysloviť nedôveru.
V Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy. Sudcovia sú pri rozhodovaní nezávislí a sú viazaní len zákonom a ak to
ustanoví ústava alebo zákon, aj medzinárodnou zmluvou. Všeobecné súdy
nerozhodujú o otázkach ochrany ústavnosti.
Z hľadiska ochrany ľudských práv garantovaných ústavou i medzinárodnou
zmluvou, osobitné miesto zastáva ústavný súd. Ústavný súd môže začať
konanie na podnet právnických alebo fyzických osôb, ak namietajú porušenie
svojich práv. Vo svojom rozhodnutí konštatuje porušenie práva. ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY

Právny poriadok SR umožňuje každému konať, čo nie je zakázané zákonom,
pričom nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Naproti
tomu štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a
spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ak by predsa len štátny orgán svoje
zákonné právomoci prekročil a zasiahol by tak neprimerane do práv občanov,
majú títo právo domáhať sa ďalšieho nezasahovania a nápravy nežiadúcich
následkov.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.