Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Osud ako voľba – existuje šťastie?

Šťastie.. Každý po ňom túži. Nie každý ho dosiahne. Ako je to možné? Sme riadení osudom, ktorý nám predurčí našu životnú dráhu? Alebo máme slobodný vôľu, a naše šťastie potom závisí od našej voľby? Netrúfam si podať odpoveď, ktorá by mala absolútnu platnosť. Pokúsim sa len objasniť ako to vidím ja. Nikomu nechcem môj pohľad vnucovať, hoci som presvedčený, že mám pravdu.
Domnievam sa, že jediný druh „osudu“, ktorý riadi náš život je ten, že sme odsúdení k neustálej voľbe. Naším osudom je slobodná vôľa. Inak by sa život človeka ničím nelíšil od života zvierat, ktoré sú determinované pudmi. Sloboda je možnosť voliť si medzi viacerými alternatívami. So slobodou je nerozlučne spätá zodpovednosť, ktorá nás zaväzuje voliť si dobro.
Čo je potom šťastie? Neviem ho definovať s úplnou presnosťou. Je to určitý stav ducha, kedy sa človek cíti byť spokojný. Ako je možné šťastie dosiahnuť? Touto otázkou sa ľudstvo zaoberá v každej dobe. Na dosiahnutie šťastia nie je možné podať návod. Každého môže urobiť šťastným niečo iné. Je tu jedna vec, ktorá, domnievam sa, platí o šťastí všeobecne. Šťastie sa nikdy nedosahuje ako cieľ. Dosahuje sa ako sprievodný jav pri inej činnosti (by-product).
Je veľa vecí, ktoré ma robia šťastným. Čas trávený s priateľmi, pocit dobre vykonanej práce, oddych po namáhavom dni, dobrá kniha, podhľad na krásnu prírodu, dosiahnutie vytýčeného cieľa, pomoc druhým a mnohé iné skutočnosti.
Naša túžba po šťastí je úplne prirodzená a oprávnená. Nikdy by sme však nemali zabudnúť, že aj ľudia okolo nás majú rovnaké právo byť šťastní. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk