Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rozdiely v mojom živote a v živote mojich rodičov.

Spôsob ľudského života sa líši od jednotlivca k jednotlivcovi. V každej generácii členov spoločnosti je možné pozorovať aj určité spoločné črty v spôsobe života. Toto tvorí základ pre tzv. generačné rozdiely. Z nich môžu potom vznikať generačné problémy. Táto problematika je predmetom podrobných sociologických výskumov. Táto esej sa im nechce podobať. Na rozdiely v živote mojom a mojich rodičov sa pokúsim poukázať iba jednoduchým spôsobom. Oblasti, ktoré si zasluhujú pozornosť pri riešení otázky rozdielneho spôsobu života, sú predovšetkým tieto: zodpovednosť, povinnosti, voľný čas, zábava, relax a iné.
V prvom rade tieto rozdiely spôsobu života pramenia z rozdielneho postavenia v spoločnosti. Ako študent a dieťa totiž nemám tie isté povinnosti a rovnakú zodpovednosť ako rodič a pracujúci človek. Na rozdiel od mojich rodičov, nesiem zodpovednosť v prvom rade sám za seba. Aj za druhých nesiem zodpovednosť, no nie až tak intenzívne. Avšak moji rodičia za mňa a mojich súrodencov nesú zodpovednosť priamo. Napríklad ak mám nejaké peniaze, nemusím rozmýšľať ako ich minutie ovplyvní život druhých v takej miere ako rodičia.
Hlavné rozdiely v živote mojom a mojich rodičov je možné pozorovať v oblasti voľného času, zábavy a spôsobu oddychu. Rodičia majú na tieto činnosti oveľa menej času. Pramení to vo väčšej zodpovednosti a väčšom množstve povinností, čo som už spomenul. Moji rodičia relaxujú v záhrade. A samozrejme, očakávajú to aj od nás detí. Pestovanie zemiakov, mrkvy a rôznej zeleniny je pre nich najlepší relax (hoci sa pri tom často dosť „nadrú“). Oddychujú zväčša pri činnostiach, ktoré majú nejaký praktický efekt. Ja najradšej relaxujem trávením času s priateľmi, čítaním a podobne. Väčšinou to nie je činnosť, ktorá by vyžadovala nejakú námahu.
Myslím, že rozdiely v spôsobe života rôznych generácií sú spôsobené aj vekom. Starší človek podľa mňa pociťuje väčšiu potrebu niečo po sebe zanechať, niečo vytvoriť. V tomto budeme asi vo veku našich rodičov rovnakí. Na spôsobe života mojich rodičov sú veci, ktoré mi vadia. Asi je to tak u každého. No našim deťom na našom živote budú tiež niektoré veci prekážať. Možno budem mať rovnaké chyby, ktoré vyčítam mojim rodičom. Toto sa asi opakuje od generácie ku generácii. Tieto „rodičovské chyby“ sú pôvodcami generačných problémov. Aby tieto neprerástli do konfliktov je potrebná obojstranná snaha o porozumenie.
Rozdiely v mojom živote a živote mojich rodičov môžu mať dve vyústenia.

Buď sa budú podieľať na vytváraní napätí a konfliktov, alebo nám pomôžu vyvarovať sa extrémov v svojom spôsobe života. Ak budeme naše spôsoby života konfrontovať správnym spôsobom môže nám to pomôcť. Rodičia sa môžu naučiť viac si oddýchnuť, a ja sa môžem učiť väčšej zodpovednosti aj za druhých. Rozličný náhľad na správny spôsob života nám však nikdy nesmie prekážať vo pokojnom spolužití.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk