Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kde by som chcela pracovať po ukončení školy?

Kde by som chcela pracovať po ukončení školy? Moja predstava o mojom pôsobení po ukončení školy je ešte veľmi nevýrazná, pretože mám veľa záujmov. Túto školu som vybrala, pretože ma baví práca s ľuďmi, ale keďže som skôr pragmatický typ človeka, asi by ma nebavila práca úradníka, práca s papiermi, aj keď to je tiež práca s ľuďmi.

V tomto mám celkom jasnú predstavu. Počas praktickej časti vyučovania som absolvovala prax v rôznych zariadeniach sociálnych služieb, každá s týchto praxí ma niečím obohatila, no najviac sa ma upútala práca s mentálne postihnutými deťmi. I keď je to práca dosť náročná, čosi ma k nej priťahuje, mám rada deti, takže verím, že by som sa mohla uplatniť aj ako výchovný pracovník v detskom domove alebo v podobnom type zariadenia. Zaujala ma tiež práca s etnikom, najmä rómskym. Stretla som sa s problematikou tohto etnika a pokúšala sa nájsť odpovede na otázky, ktoré mi vnukla práca s týmto etnikom.

K predmetom, ktoré ma oslovili v škole, patrí tiež špeciálna pedagogika. Ak by sa naskytla možnosť ďalšieho štúdia, bola by to jedna zo zvažovaných možnosti. Možno by ma bavila aj práca v útulku pre bezdomovcov či sociálne slabších občanov. Je zaujímavé sledovať ich osudy pred ich ubytovaním v útulku a po odchode.

Moja práca má byť o pomoci iným, často znevýhodneným občanom. Dúfam, že sa mi podarí splniť, čo som si zaumienila. Pomáhať ľuďom okolo seba bez ohľadu na postihnutie, národnostnú príslušnosť, sociálne postavenie a iné okolnosti. Práca s ľuďmi je náročná, ale krásna a naplňujúca. Pre mňa osobne je tato práca životným poslaním, ktoré chcem plniť. Táto práca ma napĺňa a beriem ju ako svoje hobby.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk