referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Štvrtok, 2. decembra 2021
Morálne problémy dnešného človeka
Dátum pridania: 09.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: JOZEPH
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 990
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Človek sa rodí do spoločnosti, ktorá má vždy nejaký charakter a špecifiká. Malé dieťa sa od malička prostredníctvom rodičov a školského prostredia učí ako sa správať medzi ľuďmi. Učebnice etiky a morálky nám predkladajú definíciu, že morálka je súbor noriem, pravidiel a zákonitostí, ktoré sa v spoločnosti dodržiavajú. V prípade že niečo v spoločnosti nefunguje, okamžite sa to odrazí na morálnom správaní jednotlivcov a môžme hovoriť o sociálnych patologických javoch.

V súčasnosti nie je zložité pomenovať tieto negatívne javy. Sú to napríklad alkoholizmus, drogové závislosti, rasizmus, xenofóbia. Prejavujú sa u rôznych ľudí, v rôznych vekových kategóriách a nie sú ohraničené vzdelanostne ani národnostne. A myslím si, že tieto javy signalizujú veľké spoločenské problémy. Na existenciu a rozširovanie týchto negatívnych javov, vplýva niekoľko faktorov.

Podľa môjho názoru, problémy začínajú už v rodine. Keď si len uvedomíme, že dnes venujú rodičia viac svojho času na finančné zabezpečenie rodiny, ostáva mladý človek odkázaný sám na seba, na kamarátov, školské prostredie a v horšom prípade na „ulicu“.

Agresívne pôsobí aj mediálne prostredie, ktoré vysiela k ľuďom množstvo negatívnych informácii o vraždách, o krádežiach, ale aj o politických kauzách, svetových vojnových konfliktoch a prírodných katastrofách. Málokto sa vie brániť proti tomuto pôsobeniu a hľadá únik a rozptýlenie. Okrem toho sú všetky televízie a noviny plné tzv. mediálnych vzorov alebo celebrít, ktoré sa ľudia pokúšajú napodobniť a preberajú do života ich hodnotový systém. Napríklad, keď je pre niekoho hudobný vzor spevák Kurt Cobain z grunge skupiny Nirvana, automaticky sa snaží pochopiť jeho vnímanie a názory. Bohužiaľ, ľudia nie vždy obdivujú len pozitívne vzory. Tento princíp výrazne dokumentuje napr. neonacistické hnutie, oživujúce rasistické myšlienky a názory, ktorých nositeľom počas 2. svetovej vojny bol A. Hitler. Že vďaka týmto myšlienkam zahynulo niekoľko miliónov ľudí, to nikoho z nich nezaujíma.

Veľký vplyv na nespokojnosť a bezvýchodiskovosť má aj stále zhoršujúca sa ekonomická situácia, vysoké náklady na život, nezamestnanosť a podobne.

Ľudia v takejto atmosfére nezvládajú svoj vlastný život a utiekajú sa k náhradným riešeniam. Jedným s takýchto riešení sú aj drogy.

Je mnoho dôvodov, prečo sa mladí dajú na drogy. Problémy doma, problémy v škole, problémy s láskou, problémy so sebou samým. Ale sú to také problémy, ktoré sa nedajú vyriešiť, také ktoré sa musia riešiť len akýmsi unikom? Áno, keď sa dá mladý človek na drogy, je to istým spôsobom útek z reality do akéhosi iného sveta, do sveta pohody, zábavy, pokoja.. Ale na ako dlho? Títo ľudia si myslia, že jednoducho drogu brať musia, aby to zvládli, aby na chvíľu zabudli. Ale sú aj takí, ktorí jej úplne prepadnú, ničia tým seba aj svoje okolie a nakoniec prídu o život.

Ďalším prostriedkom na únik z reality je alkohol. Pri pití alkoholických nápojov si niektorí ľudia neuvedomujú, že nehasia len smäd nápojom, ktorý im chuťovo vyhovuje, ale že si tým pestujú aj návyk na väčšiu alebo menšiu pravidelnú konzumáciu alkoholu. Pravidelne požívanie alkoholických nápojov spôsobuje veľké problémy a nešťastia. Poznáme mnoho rodín, kde alkohol spôsobil veľa zlého- nešťastné deti, rozvody, ochorenia. Vieme aj o mnohých ľuďoch, ktorým alkohol úplne rozložil osobnosť a priviedol ich až k smrti (Karol Duchoň).

Myslím si, že mladých alkohol priťahuje, pretože sa pri ňom cítia dobre, majú zvýšené sebavedomie a tým aj vyššie postavenie v parte. Ale potom sa jedného dňa stanú závislými. Spoločnosť vynakladá veľa finančných prostriedkov na liečebne a zariadenia, kde sa alkoholici a drogovo závislí snažia zbaviť sa tejto ťažoby. Mnohí z nich sa aj tak už nikdy nevrátia do normálneho života. Česť výnimkám (Braňo Mojsej).

Spomínali sme sociálne problémy, ich príčiny a ich prejavy. Ale čo s tým? Aké môže byť východisko? Nežijeme v ľahkej dobe, ale podľa mňa každý by mal začať od seba. Mali by sme byť zodpovední k svojmu zdraviu , k svojmu životu, veď ho máme len jeden a tiež aj k svojmu okoliu. Dôležité je si uvedomiť, že netrpíme tým len my, ale aj naša rodina a priatelia.

Východisko vidím v obrovskej dávke pevnej vôle, ktorá je schopná človeka navigovať správnym smerom. Prepadnúť akejkoľvek závislosti je ľahšia cesta, ale vedie do záhuby. Omnoho ťažšie je zostať odolný voči takýmto pokušeniam a radšej sa sústrediť na vzdelávanie a prípravu do života. Niekde som čítal, že úsilie človeka je motivované cieľom. Ak máme pred sebou cieľ a vieme voliť správne a morálne prostriedky, ani nás nenapadne si kaziť život alkoholom alebo drogami. Ľudia by mali byť odolní voči zlým príkladom a negatívnym podnetom práve aktívnym spôsobom života a tým, čo chcú v živote dosiahnuť.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.