Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kam po skončení základnej školy.

Poviete si: Prečo škola? Prečo vzdelanie? Načo nám to všetko bude? Načo toľko rokov strávených nad knihami? V súčasnosti začínam rozmýšľať, čo mám robiť, aby mal môj život zmysel. V mysli sa mi vynára otázka: „Ako si predstavujem svoj ďalší život?“

Mladosť sa prepracúva ku skutočnému životnému bohatstvu len vtedy, keď sa prežíva ako obdobie uvažovania o povolaní. Môj názor na to, čo chcem v živote robiť a aké ciele dosiahnuť sa deň po dni mení. Spočiatku, keď som začal uvažovať o svojej budúcnosti, som si myslel, že najlepšie strávená budúcnosť bude postavená na bohatstve. Na to som hned zabudol, lebo najprv prichádza len túžba, ale nakoniec sklamanie. Pri premýšlaní nad svojím povolaním a kam na strednú školu som prišiel na to, že človek je slobodný a má slobodnú vôlu. Môžem si predsa robiť, čo ja chcem. Ale ak si budem robiť čo chcem, nikdy nedosiahnem úspech, keď nebudem rešpektovať iných a pravidlá spoločnosti.

A nakoniec som na to prišiel. V živote chcem dosiahnuť úspech. Chcem si nájsť vhodné zamestnanie, prípadne začať podnikať, aby som mohol za zarobené peniaze získať pocit istoty a bezpečia. Preto som sa rozhodol, že po skončení základnej školy pôjdem študovať na obchodnú akadémiu. Ak sa mi tam bude dariť, budem pokračovať a pôjdem aj na vysokú školu. Akého zamerania, to ešte neviem. Možno na vysokú školu ekonomickú v Bratislave.

Rád by som si založil rodinu, aby som mohol zažívať veselé a pokojné chvíle. Chcem mať priateľov, s ktorými si občas vyjdem von a budem môcť zahodiť všetky starosti za hlavu. Chcem žiť tak, aby som mohol povedať, keď budem na konci svojho života: „Život je krásny, len treba vedieť ako žiť!“

Neviem, ako sa môj život v budúcnosti vyvinie. Môj dedko hovorí: "všetko je to len vo hviezdach.“

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk