Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prečo si vážim svojho učiteľa?

"Prečo si vážim svojho učiteľa?" U väčšiny žiakov by asi táto otázka znela: "Načo vlastne sú tí učitelia?" To je otázka, ktorú si vo svojom živote neraz položí každý zúfalý žiak či študent. Väčšinou na túto otázku nehľadá odpoveď. Možno je to tým, že odpoveď je zdanlivo jednoduchá. Odpoveď žiaka po pokazenej písomke, odpovedi alebo nevydarenom vysvedčení obsahuje len jeden veľmi jasný, ale unáhlený záver - SÚ NA DVE VECI...! S touto odpoveďou sa ale pri triezvom a rozumnom uvažovaní nedá súhlasiť, a tak stojí za to nájsť aj tie ostatné závery...

Ja si učiteľov vážim... aj keď to tak možno niekedy nevyzerá. Vážim si ich hlavne pre to, čo robia, predsa ma učili od prvého ročníka... a odvtedy si ich vážim... Jedného menej, druhého viac... Určite to, ako veľmi som si učiteľa vážil závisí aj od toho koľko som mal rokov... postupne, ako som starší mienka na niektorých učiteľov sa mení, ale to neznamená, že si ich nevážim... Pre to, ako komunikujú so mnou, s ostatnými žiakmi, s rodičmi, ako som si ich zapamätal, čo ma naučili, ako ma učili...

Napríklad za dobrého učiteľa žiaci pokladajú takého učiteľa, ktorý im v škole utvára príjemné, radostné prostredie. Pre nich je to učiteľ primerane prísny, ale dobrý, ktorý má žiakov rád, stretáva sa s nimi aj mimo vyučovania, je spravodlivý, ku všetkým žiakom sa správa rovnako, vie dobre a zaujímavo vysvetliť novú látku, spravodlivo a nie veľmi prísne známkuje, správa sa milo voči okoliu, rád si zažartuje, pritom je pokojný a trpezlivý. Zlý učiteľ je taký, ktorý na žiakov zvyšuje hlas, trestá ich, uprednostňuje niektorých žiakov, nespravodlivo a veľmi prísne známkuje, nevie zaujímavo vysvetľovať učivo, vyžaduje od žiakov to, čo im riadne nevysvetlil, nevie sa ovládať, je nervózny a k žiakom nespravodlivý.

Vážim si triednu učiteľku, pretože nás mnohokrát zobrala v rámci vyučovania na exkurzie, výstavy, či do múzea. Vážim si učiteľa XXX, ktorý si pre nás urobil čas aj cez víkend a brával nás vždy niekam do prírody... A vážim si mnoho iných učiteľov pre to, čo pre mňa urobili...

Každý učiteľ by mal svojich žiakov ovplyvniť, a nezáleží na tom, či vyučuje matematiku, slovenčinu alebo telesnú výchovu. Niektorým sa to však podarí viac, iným menej. Myslím si, že by mali byť učitelia určitým vzorom pre žiaka, aj keď ja som učiteľa za vzor nikdy nemal. A takýchto učiteľov si vážim...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk