Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Náhoda

Náhoda? Existujú náhody, alebo všetko to, čo sa nám stane nečakane je niekde naprogramované? Ľudia si často kladú takéto otázky, keď stretnú v meste, v obchode alebo niekde inde niekoho, na koho práve mysleli.

Ale v skutočnosti slovo náhoda môže mať veľa významov. Môže byť kladná, ale i záporná. Ak niekoho spomedzi nás v škole vyvolá cez hodinu vyučujúci a povie, že náhodne vyvolá nejakého žiaka a vyvolá práve toho žiaka, ktorý sa na hodinu nepripravil, určite to nebude pre neho kladná náhoda. Ale pozitívnou náhodou sa stane pre tých žiakov, ktorí sa nenaučili tiež a učiteľ ich nevyvolal. Ak sa v správach dozvieme, že lekárom sa podarilo vyliečiť chlapca z rakoviny a s tým, že aj vynašli liek na túto nevyliečiteľnú chorobu, tiež by to mohla byť len náhoda.

A čo taká láska? Existujú v láske náhody, alebo city ľudí sú predurčené a ovláda ich osud? Osud. Ďalšie abstraktné slovo, ktoré si je len ťažko predstaviť, čo pomenúva. Istý Demokritos raz povedal: "Ľudia si vytvorili obraz osudu, aby zakryli vlastné nerozvážnosti, lebo osud len málokedy bojuje proti rozumnosti a väčšinu vecí v živote riadi rozumná bystrozrakosť. “ Ale ktovie, či to platí aj v láske, kde ľudí ovládajú predovšetkým city. City k inému človeku, ktorého sme stretli možno len náhodou a možno to tak malo byť.

Ale však najzaujímavejšou náhodou je lotéria. Človek si jednoducho vytipuje čísla, častokrát jeho obľúbené čísla a ... čistou náhodou ich vytiahnu... Riadi to niekto? Alebo je to naozaj len obyčajná, "hlúpa" náhoda? Nad týmito slovami by sa dalo dlho uvažovať a je dosť možné, že k ničomu by sme neprišli. Ako povedal Napoleon Bonaparte: "Náhoda nám jednoducho spočíta všetky naše hlúposti."

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk