Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ako zlepšiť životné prostredie

Každý má právo na čisté a zdravé životné prostredie a každý človek je zodpovedný za to, ako sa správa k životnému prostrediu.
Vážnym problémom je vyrubovanie lesa. Ľudia si začínajú uvedomovať, že spotrebu dreva treba znížiť. Jedným zo spôsobov je šetrenie papiera. Veľa sa hovorí o recyklácii, ale nie všetok papier končí v zbere. Navrhoval by som, aby firmy inak prezentovali svoje výrobky ako pomocou reklamných letákov do každého domu. Každodenne ľudia nachádzajú v poštových schránkach veľké množstvo letákov. Časť z nich končí v zbere, ale väčšina v smetných nádobách alebo poletuje po sídliskách. Firmy by mali radšej viac využívať mastskú televíziu, internet, reklamné tabule a pod.

Tiež by som navrhoval, aby sa z mesta celkom odklonila automobilová doprava. Veľké množstvo áut znečisťuje ovzdušie výfukovými plynmi a znepríjemňuje život hlukom. V meste by boli výhodnejšie hromadné, ekologicky vyhovujúce, dopravné prostriedky.

Navrhoval by som čím viac plôch zatrávňovať namiesto použitia okrasných dlaždíc alebo betónu. Tieto síce navyžadujú údržbu, ale na druhej strane má trávnik nezastupiteľnú nielen estetickú funkciu, ale tiež chráni prostredie proti prašnosti, produkuje kyslík, čím zlepšuje ovzdušie.

Zdá sa, že sú to iba maličkosti, ale práve od tých treba začať.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk