Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Požiadavky spoločnosti na žiakove vedomosti

Požiadavky neustále pribúdajú. S vedomosťami je to trocha problém, lebo nikdy nevieme, čo presne budeme v živote potrebovať, ale na druhej strane nám všetko, čo sa naučíme, cvičí rozum. Základný rozdiel je medzi knižnými, teoretickými vedomosťami (bookwise – knižná múdrosť) a medzi praktickými, životnými informáciami (streetwise – múdrosť ulice). Najlepšie by bolo mať obidve: Teoreticky dobre podkutý žiak v praxi môže zlyhať, ale aj prakticky úspešný žiak môže urobiť svoju osudovú chybu, ak zabudne na potrebný základný smer.

Všeobecné a povrchné vedomosti alebo špecifické, hlboké? Hľadáme kompromis medzi celkovým prehľadom a špecifickými poznatkami, ktoré využijeme v konkrétnej situácii. A potom je ešte veľký rozdiel medzi informáciami, ktoré získavame so záujmom a sústredenou pozornosťou, a tými, ktoré nás zmysel pre povinnosť donútil zvládnuť. Čím je spoločnosť vyspelejšia, komplikovanejšia, technickejšia a širšie otvorená, tým väčšie nároky kladie na vzdelávanie svojich členov. S uvoľnením hraníc v rámci Európskej únie pribudla pre nás samozrejmá požiadavka ovládať najmenej jeden či dva cudzie jazyky. Ale poznať názov určitého predmetu hoci aj v desiatich cudzích rečiach ešte neznamená, že o veci niečo vieme. Rovnakou samozrejmosťou dnešného vzdelanie je schopnosť narábať s počítačom. Mnohých to odrádza od literatúry dôvodiac, že na internete nájdu všetko, čo budú potrebovať. Ale súhrn informácií nie je ešte dostatočným vybavením pre život, ktorý žiada pochopiť súvislosti a nájsť vždy podstatu problému. Konečným kritériom zostáva človek, kriticky mysliaci a perspektívne uvažujúci.

A máme tu tiež biologickú stránku veci. Každou psychickou činnosťou ovplyvňujeme štruktúru nášho centrálneho nervového systému – mozgu. To silne vplýva na naše životné postoje, motiváciu aj potreby. V mladosti získané spoje mozgových buniek vytvárajú našu osobnostnú individualitu, ale nepoužívané zanikajú ako nevyužité možnosti. V tomto najkomplikovanejšom systéme celého kozmu sa dejú jednoducho nepredstaviteľné zázraky, ktoré výrazne poznamenávajú náš osobný život. Spoločnosť je funkčná iba deľbou práce, keď každý zastáva odlišnú úlohu, ale zapája sa do spolupráce. A tak na jednej strane stoja požiadavky modernej doby, rovnako ako na druhej musí jednotlivec vyberať optimálnu úlohu pre svoju budúcnosť. Nie je vždy potrebné, aby sme robili to, na čo sa najlepšie hodíme, ale rozhodne činnosť, ktorá nás najviac baví. Ideálne je, ak sa tieto dve hľadiská spoja. Niekedy dosiahneme netušené majstrovstvo v tom, k čomu sme so záujmom pristupovali, inokedy nájdeme potešenie v oblasti, ktorú sme boli nútení si vybrať. Konečná spokojnosť leží rovnako v spoločenskom úspechu, ako aj v osobnom radostnom zaujatí.

Ak sa pozrieme na náš problém z hľadiska duševného zdravia, je dobré si uvedomiť, že život, ktorý spočíva iba na povinnostiach, nás často dovedie do tragickej depresie, a preto je potrebné nájsť účinný odpočinok, relax, osobný záujem, ktorý umožňuje odlišný pohľad. Môže to byť niečo celkom iné než študujeme alebo vzdialené oblasti našej každodennej práce, môže to byť však aj prehĺbenie záujmu o povolanie. Jednoducho nachádzať radosť v tom, čo robíme, čo podporuje aj širšiu radosť zo života. Narastajúce požiadavky na vzdelanie vyvolávajú však otázku o tých, ktorí jednoducho na takúto zložitosť života svojím vybavením nestačia. Nezabúdať na ľudí, pre ktorých je táto technicky prebujnelá spoločnosť komplikovaná a nepochopiteľná. Sociálny záujem je jednoducho spoločensky aj individuálne humánnym záväzkom pokroku.

Narastajúce požiadavky by nás nemali oberať o životnú radosť. Je dobré si nájsť primerané miesto, na ktoré stačíme a ktoré spoločnosť potrebuje a ocení. Oproti neúmernému spoločenskému tlaku na výšku zárobku je vhodné postaviť vedomie svojich skutočných potrieb, nezapredať sa mamonu moderných predstáv. Jadro problému zaujímavého života leží v nás, v bohatšom duševnom živote, v každodennom štúdiu a poznávaní, ktoré prinášajú nielen tú najkrajšiu náplň ubiehajúcich dní, ale aj najhlbšie uspokojenie z krásy prežívaného, večné pritakávanie pobytu na našej obiehajúcej planéte.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk