Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Čo nám dala základná škola

(úvaha)

Načo nám je škola?

To je otázka každého žiaka či žiačky. A odpoveď – na nič. Aspoň si to mnohý myslia. Už v minulosti chodili žiaci do škôl a oveľa radšej než my, aj keď to mali oveľa ťažšie. Od rána sedeli v škole, potom pomáhali rodičom na poliach.

A čo terajší žiaci?

Prídu zo školy domov a sadnú pred televíziu alebo počítač. Niektorý si myslia, že by nás mali naučiť len písať, čítať, počítať a potom by mali od školy pokoj. Ale aké povolanie by sme mali s takými vedomosťami? Možno len nejaké verejno-prospešné práce, a to nechcem uraziť tých, ktorý tam pracujú, ale s trochu viac vedomosťami možno raz bude nejaký úspešný obchodník alebo známy právnik.

Čo by bolo, keby škola nebola? Na Zemi by bol zmätok a chaos.

Prečo žiakov už škola nezaujíma? Škola sa v poslednej dobe veľmi zmenila. Kam sa stratilo prvácke nadšenie z nástupu do školy? Kde je ranný úsmev na tvári aj napriek tomu, že je škaredé počasie? Kde sa stala chyba? Žiaci sa učia iba vtedy, ak ich to zaujíma. Ale ako urobiť vyučovanie zaujímavé? To je otázka každého učiteľa či profesora.

Takže, čo nám dala základná škola?

Jedným slovom povedané – veľa. Naučili nás písať, čítať, počítať, ale aj rozpoznávať rastlinky a živočíchy. V škole sme sa tiež dozvedeli, že Slovensko nie je jediná krajina na Zemi a Zem nie je jediná vo vesmíre. Možno niekde sú tiež žiaci, ktorým sa nechce ísť rovnako ako nám do školy. Spoznali sme veľa nových ľudí, ponachádzali nových kamarátov, a dozvedeli sa stále nové a nové veci. Každému žiakovi dala škola oveľa viac, než si dokáže pripustiť. Škola nás učila, ale aj pripravovala na budúcnosť. Veď zo základnej školy pôjde každý z nás na strednú školu.

A čo potom? No nad tým sa budem zamýšľať, až to príde.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk