Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Priateľstvo

Aký je priateľ?

Na túto otázku sa hľadá objektívna odpoveď pomerne ťažko, keďže každý máme toho svojho priateľa. Neviem aký je priateľ. Viem však, aký by nemal byť. Nemal by byť taký, aký chceme aby bol. Skrátka priateľ je taký aký je. Je sám sebou. Dôležité je len, aby nas mal rád, bol nám oporou, aby sme mu mohli povedať úplne všetko. A práve dôvera je základnou podmienkou skutočného priateľstva. Ja volám svoju priateľku, mojím denníčkom, jedinému ktorému dôverujem že ho nikdy nikto nemôže prelistovať.

Je priateľ to isté ako kamarát?
Hoci tieto dve slová chápeme ako synonymá, predsa je medzi nimi rozdiel, ktorý si však mnohí ani neuvedomujú. Človek môže mať stovky známych, desiatky kamarátov no len niekoľko skutočne dobrých priateľov. A ja s touto myšlienkou súhlasím. Kamarát je náš blízky, s ktorým trávime svoj voľný čas, prípadne si navzájom pomáhame pri učení, či práci. Proste je to človek, s ktorým sa môžeme učiť i zabávať. A priateľ? To je osoba blízka našej duši i srdcu, s ktorou sa delíme o náš úspech i neúspech, o našu radosť i žiaľ, o naše problémy a starosti. Skrátka priateľ je človek s ktorým sa smejeme i plačeme.

Kde sú hranice priateľstva a lásky?
Podľa môjho názoru hranice priateľstva a lásky neexistujú. Priateľstvo je akási súčasť lásky. Tento cit by sme mohli nazvať „priateľská láska“. Možno niektorí so mnou nesúhlasia a zastávajú názor, že láska a priateľstvo je čosi úplne iné. Avšak priateľ je človek, ktorý vždy „priletí“, keď ho potrebujeme, čiže mu na nás záleží a má nás rád. No a podstatné meno k slovesu mať rád je láska. Poznáme niekoľko druhov lásky napr. Božia, rodičovská …atď, no v našom prípade ide o lásku priateľskú. Je to druh lásky, ktorý má zvýraznenú zložku dôvernosti, no v ktorom chýba vášeň a rozhodnutie milovať toho druhého ako svojho partnera.

Skutoční priatelia si vždy majú čo dať. Ukážu nám krásu, hodnotu, dôležité miesto vo vesmíre, našu schopnosť milovať, rásť, robiť krásne veci. A ako povedali filozofovia zaoberajúci sa priateľstvom celý život:
Priatelia vždy stoja na našej strane. Sú tí, ktorí o nás všetko vedia, a predsa nás majú rádi. Prichádzajú vtedy, keď už všetci odišli.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk