referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Sobota, 28. januára 2023
Životné prostredie a človek
Dátum pridania: 30.01.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kravicka421
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 560
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
Zem je planéta, na ktorej existuje život v podobe od toho primitívneho, až po toho najvyspelejšieho - človeka. A práve človek je tvor, ktorý najviac vplýva na Zem. A bohužiaľ, podľa mňa viac vplýva negatívne ako pozitívne a to hlavne v posledných desaťročiach a zatiaľ nevidno, že by sa niečo malo zmeniť. Ale prečo tak škodíme životnému prostrediu? Veď v poslednom dôsledku škodíme aj sebe! Mnohí si ale neuvedomujú, že nič sa nedá vrátiť späť a svojou činnosťou dnes rozhodujeme o budúcnosti, že škodíme všetkému živému, čo nežijú len dnes, ale čo tu bude žiť aj o niekoľko desaťročí. Poďme sa preto zaoberať čo najviac škodí životnému prostrediu a aké to má následky.

Ale poďme pekne od začiatku. Vráťme sa ešte do čias, keď sa človek živil zberom plodov, lovom živočíchom pre svoju obživu a bol tam priamou súčasťou prírodného prostredia. V celom svojom vývoji sa človek prispôsoboval podmienkam prostredia ako ostatné živočíchy, ale na rozdiel od nich, ich začal postupne aj aktívne meniť a prispôsobovať ich svojim podmienkam. A tým sa začal kolotoč zmien. Najprv to bolo poľnohospodárstvo a s tým spojené rozsiahle odlesňovanie, jednostranné obrábanie a vysúšanie pôdy a samozrejme začiatky priemyselnej revolúcie a priemysel vôbec, asi najviac znečisťuje ovzdušie. Bezohľadný lov niektorých živočíchov a náhodné rozširovanie niektorých rastlinných a živočíšnych druhov- tým všetkým sa výrazne menili prírodné ekosystémy a narúšala sa pôvodná ekologická rovnováha v rozsiahlych oblastiach Zeme, čo spôsobilo aj vyhubenie mnohých druhov rastlín a živočíchov.

Vplyv človeka na okolité prostredie nie sú väčšinou lokálneho rázu, ale nadobudli globálny, celosvetový charakter. Čo si pod tým môžeme predstaviť? Napríklad stále sa znižujúce zásoby pohonných hmôt a prírodných zdrojov všeobecne, rozmiestňovanie ľudských výtvorov a výrobkov v prostredí, hromadenie odpadov najrôznejšieho druhu a celková chemizácia, ktorou sa do prostredia dostávajú látky. A čo je vlastne životným prostredím človeka? Je to prostredie, v ktorom človek žije a aj všetko s čím človek je alebo môže byť v bezprostrednom vzájomnom vzťahu.

Problémy akými sú znečisťovanie ovzdušia, vôd a vodných tokov, podzemných vôd, ale aj pôd, skleníkový efekt a aj zmenšovanie zásob a prírodných zdrojov sú celosvetovým problémom a preto by sa im mala venovať zvýšená pozornosť. Veď keby každý prispel aspoň malým dielom k zlepšeniu svojho prostredia, napríklad aspoň tým, že začne triediť odpad, nebude vypúšťať špinavú vodu do vôd alebo sa trochu uskromníme a nebudeme zbytočne plytvať elektrickou energiou, vodou a pohonnými látkami. Samotný jedinec toho veľa nezmení, ale keď sa k nemu pridá čo najviac ľudí, výsledok bude určite viditeľný.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.