Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Úvaha (euro)

Úvaha (euro)

Euro ako spoločnú menu viacerých národov Európskej únie vnímam zatiaľ iba pozitívne. A to najme kvôli globálnemu ekonomickému, hospodárskemu javu ktorí nazývame kríza. Aj vďaka tomuto javu cítime silu našej novej meny. U okolitých štátov sa sila tejto krízy prejavila o dosť tvrdšie, Ich meny zaznamenali najvýraznejšie prepady na finančných burzách za posledne desaťročia.

Ale vráťme sa na začiatok, k samotnému zavedeniu novej meny. K Zavedeniu spoločnej meny sme sa zaviazali už pri vstupe do Európskeho spoločenstva . Čas určený k zavedeniu nám vyplýval z kritérií uzatvorených v zmluvách. Jednou z najdôležitejších podmienok bola ekonomická stabilita, ktorú sa nám po čase podarilo dosiahnuť. Ďalším z krokov bola fixácia kurzov mien v našom prípade to bola už známa hodnota 30,126Sk/e. Od polovice leta 2008 sa začala „euro kampaň’’ sprevádzaná množstvom reklám a diskusných relácií, pomocou ktorých sme sa mali pripraviť k samotnému zavedeniu. Počas polročnej prípravy, ktorá bola určená pre celé Slovensko to znamená vládu, obchodníkov a v neposlednom rade aj pre samotných občanov. Pre každú skupinu to znamenalo iné.

Pre vládu zabezpečenie plynulého prechodu rovnakých cien výrobkov a služieb. Keďže sme neboli prvými, ktorí sa pokúšali zaviesť euro do svojho štátu mohli sme sa poučiť najme zo skúsenosti okolitých štátov. Ďalším faktom boli samotne eura pričom bankovky sme dovážali z okolitých štátov a mince sa razili u nás v Kremnickej minciarni. Obchodníci sa mali pripraviť zakúpením nových euro pokladníc a zabezpečiť duálne zobrazovanie cien za tovary a služby. Samotní občania mali starosť iba so zamenením hotovosti keďže peniaze na bankovom účte sa zamenili samé. V období od 1 po 15 január sa dalo platiť oboma menami súčasne pričom boli vydávané už iba eurá. V tomto období platilo motto: meníme menu nie cenu. Mnohý obchodníci sa týmto mottom skutočne riadili, ale vyskytli sa aj výnimky o ktoré sa postarali kontrolné úrady.

Z môjho pohľadu to prebehlo hladko a s nadhľadom, a to aj vďaka výbornej informovanosti občanov. Z odstupom času to vnímam ako pozitívny posun v pred, a verím že okolitým krajinám, ktoré čaká zavadzanie novej meny v budúcich rokoch poslúžime ako vynikajúci príklad.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk