Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Každý deň stretnúť človeka, to stačí.

Každý deň stretnúť človeka, to stačí.

Psychika človeka je veľmi zložitá a jedinečná. Na jej základe je vytvorená povaha jednotlivca, ktorá je podkladom pre budovanie medziľudských vzťahov. Preto sú vzťahy komplikované rovnako ako ľudská psychika.

U ľudí sa rovnaká alebo príliš podobná charakterová štruktúra vylučuje. Preto si každý človek ako jedinečná osobnosť vyžaduje prístup, ktorý podlieha jeho zásadám a uznávaným hodnotám. Človek, ktorého základnou charakterovou vlastnosťou je vyhľadávať spoločnosť zaradiť sa do nej, sa snaží nadobudnúť si a udržiavať čo najlepšie vzťahy.
Pre rozdielnosť povahových vlastností sa pod tlakom nenávisti a nezhody dostávame často do sporov. Nezhody však nie sú dôvodom pre nenávisť. Dôležitá je snaha pochopiť druhého človeka, pretože nevhodné správanie môže byť zapríčinené rôznymi faktormi, často jedným z nich je sám človek.

I keď je spoločnosť technicky vyspelá, morálne stále zaostáva. Ľudia sa naučili odpovedať na násilie násilím a i keď práve z môjho pohľadu nevidím jednoduchšiu cestu k dosiahnutiu rešpektu, hoci je tento spôsob neľudský. Takisto mnohokrát ľudia uprednostňujú vlastné ego bez ohľadu na druhých. Týmto postojom prehliadajú to, čo je skutočnou hodnotou v živote a ňou sú pozitívne vzťahy.

Kontakt s ľuďmi nám nielenže prinesie skúsenosti, vedomosti a nové možnosti, ale môže v nás prebudiť príjemné pocity. Chybou ľudí je však, že si rýchlo prestanú vážiť tých, ktorí nie sú takí ako oni. Ale páčil by sa vám svet, v ktorom by sme žili so svojou kópiou v šesťmiliárdovom vydaní? Alebo by ste chceli byť na svete úplne sám? Stačilo by vám pár dní a psychicky by ste padli na dno. Aj keď si to možno nechceme občas pripustiť, ste jednoducho závislý od ľudskej spoločnosti.

Ako napísal Ján Kostra: Každý deň stretnúť človeka. To stačí. Predsa Nestačí nasýtiť len žalúdok, ale tiež dušu. Takmer každý náš zámer a činnosť je vykonávaný pre druhých z čoho plynie aj vlastné potešenie. Stačí sa pozrieť na našich rodičov. Pozitívne vzťahy dodávajú energiu a chuť do života. Ako jedna obrovská skupina môžeme veľa dosiahnuť, ale najprv sa musíme naučiť spolu žiť.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk