Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Drogy - toto je moja odpoveď

Nepoznám človeka, ktorý by chcel byť nešťastný. Každý chce žiť krásny život. Všetci majú svoje plány a sny, ktoré si chcú splniť. Človek žije krátko, ale túži si život vychutnať a byť šťastný.

Preto sa pýtam: “Prečo si ľudia dobrovoľne kazia život?“ Hlavne mladí ľudia, ktorí majú celý život pred sebou? Príčin je mnoho. Každý má iný dôvod. Niektorí po droge siahnu zo zúfalstva, iní v nej hľadajú zabudnutie alebo pomoc.Veľa je však aj takých, čo sú len zvedaví alebo ich život nudí a hľadajú nový druh zábavy. Spočiatku sa im zdá, že je im s ňou lepšie, že problémy sú preč a že život je zábavnejší. Stáva sa pre nich kamarátkou, ktorú majú tak radi, že už bez nej nemôžu byť. Je to však kamarátka, ktorá Vás zradí a je Vám s ňou dobre len chvíľu. Vezme Vám omnoho viac ako Vám dá. Ale to najskôr nevidia. Milujú ju a obetujú všetko, čo majú, len aby mohli byť s ňou. Vstupujú do vzťahu, kde sú otrokom. Obetujú svoju tvár, priateľstvá, rodinu, vzdelanie ale aj majetok. Preberá kontrolu nad ich životom. Z človeka, ktorý sa smial sa stáva zúfalá hračka, s ktorou sa život nemilo zahráva. S týmito hračkami, však nikto nechce mať nič spoločné. Ľudia sa s nimi už nechcú hrať. Nikto sa nechce stretávať s bezduchými telami bez vlastnej vôle, s rozšírenými zreničkami a sklenenými očami, ktoré pracujú len kvôli tomuto zákernému kamarátstvu. Stávajú sa osamelými, opustenými a nešťastnými. Nevedia však, ako sa dostať z tohto zákerného priateľstva. Treba im ukázať smer a cestu. Nemali by sme ich opúšťať. Je potrebné stáť pri nich a pomôcť im. Je dôležité, aby videli, že sa majú o koho oprieť, aký je život krásny bez nej a aby vedeli, o čo ich droga pripravuje. Najskôr to nevedia, mnohokrát to nechcú vidieť a nechcú si to pripustiť. Časom si uvedomia, že vošli do slepej uličky a chodia v začarovanom kruhu. Chcú z neho vystúpiť. Nie je to však také ľahké. Je omnoho ťažšie skončiť ako bolo začať. Už chápu, že im toto priateľstvo ničí život. Dôležitým krokom je škrtnúť ju zo zoznamu kamarátov a hľadať pomoc u ozajstných priateľov. Mnohým sa podarí vyslobodiť sa z jej nebezpečných až dokonca smrteľných pazúrov. Po ťažkom boji, ktorý ich stojí veľa síl, však opäť môžu začať odznova. Začať žiť. Žiť slobodne, nezávisle a opäť sa usmievať. Nie každý však nájde v sebe odvahu bojovať s ňou. Stáva sa, že to vzdajú. Sú to ľudia, ktorých úsmev na tvári už nikdy neuvidíme a zo sveta zmiznú. Pritom stačí povedať: „Nie.“

Na začiatku som spomínala, že dôvodov prečo ľudia siahajú po droge je omnoho viac ako si myslíme. Hovorí sa však, že keď sa chce, tak ide všetko. A človek si veľmi rýchlo nájde zámienku, keď chce. Dôvod je však vždy ten istý. Bol, je a vždy aj bude. Je to len ľudská hlúposť. Vďaka tejto hlúposti sa z jedného stretnutia s touto takzvanou kamarátkou stane denná nutnosť. Dúfam, že nás osvieti, naša hlúposť sa vytratí a ľudia zmúdrejú. Veď kto chce priateľstvo za cenu vlastného života? Tak neprestávajte sa usmievať. S úsmevom sa aj problémy riešia ľahšie. Lebo nepoznám človeka, ktorý chce byť nešťastný.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk