Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Martin Kukučín Dom v stráni

Príbeh lásky sedliackeho dievčaťa a bohatého statkárskeho syna, medzi ktorými vyvstane spoločenská priepasť. Kukučín zachytáva rozpad patriarchálneho spôsobu života sedliackej rodiny. Smrťou Mateho umiera posledný sedliak, ktorý bol vo svojom dome naozajstným gazdom.
Dom v stráni je spoločenský román, ktorý zachytáva tri spoločenské vrstvy, sústreďuje sa na nezmazateľné rozdiely medzi statkármi a sedliakmi.
Román sa skladá z 18 kapitol. Dej sa rozvíja v etapách: Zaľúbenie, Prehĺbenie vzťahu, vytriezvenie, Roztržka a Zmierenie. Vzťah Katice a Nika je orámcovaný ročnými obdobiami: jar, leto, jeseň, zima.

POSTAVY:
Mate Berac-Pretúr: vážený sedliak, ktorý je hrdý na svoj sedliacky stav, je pred-staviteľom otca-patriarchu. Je v úcte všetkých spoločenských vrstiev, cenia si ho za múdrosť a pracovitosť. Miluje svoje deti, chce šťastie pre Katicu. Nepatrí medzi najchudobnejších, získal peniaze na dom a vinohrady ako námorník u kapitána Dubčica, Nikovho otca
Jera: manželka Mateho, nahovára Katicu poza chrbát otca, aby vytrvala vo vzťahu s Nikom, lakomá, baží po peniazoch
Katica: dcéra Mateho, krásna sedliacka dievčina. Slúži v meste. Dala slovo Paškovi Bobicovi, ale po čase zbadá, že k nemu nič necíti. Túži sa dostať do vyššej spoločnosti. Je vnímavá, cíti, že Nikova láska k nej sa vytráca. Má pocit, že sa proti nej sprisahali, že jej nikto nepraje.
Matija: staršia dcéra Mateho, je poslušná, rozvážna, akoby mala dopredu naznačenú budúcnosť
Niko Dubčic: syn šory Anzuly, vychovávaný s láskou a porozumením. Ma za sebou dosť pestrú mladosť. Úprimne sa zaujíma o ľud, rád by mu vlastenecky pomohol a na svoje prekvapenie zistí, že láska ku Katici ho nezblíži s ľudom, naopak vznikne ešte väčšia priepasť. Šora Anzula: vdova po kapitánovi Dubčicovi. Vydala sa za neho, hoci pochádzala zo zemianskej rodiny a on bol neurodzený. Vychovala syna, zo škôl ho zobrala, aby neochorel. Každý hľadá pomoc u nej, ale sa jej aj boja, vzbudzuje rešpekt. Vysoko si váži Mateho.
Zandome: Nikov priateľ, prefíkaný, predstaviteľ modernej podnikateľskej vrstvy
Ilija Zorkovič: Nikov kmotor
Dorica: jeho dcéra, šora Anzula si ju vyhliadla za nevestu, je zemianka, nežná, krásna
Paško Bobica: mladý, usilovný sedliak, nerozvážny

Dej sa odohráva začiatkom 19. storočia v malom juhoslovanskom mestečku na ostrove Brač. Autor opisuje dve rodiny: jednu sedliacku, ktorou hlavou je Mate, a druhú statkársku, kde všetko riadi šora Anzula.

Mate je rozumný šikovný sedliak, ktorý si svojou šikovnosťou a pracovitosťou nahonobil slušný majetok. Žije so svojou ženou Jerou. Má tri deti Katicu, Matiju a syna Ivana. Ivan je ženatý s Baricou. Jera nevychádza veľmi dobre s Baricou a preto dochádza v rodine ku častým zvadám. Ivan chce odísť do Ameriky, ale Mate mu povie, že tu je jeho Amerika. Nastáva čas fiery (hody), takže sa celá Mateho rodina zíde doma. Prídu aj jeho dcéry, ktoré pracujú v meste ako slúžky. Na konci fiery je zábava, kde idú aj Katica s Matijou. Katica dáva najavo, že sa jej tu nepáči. Stretne sa s Paškom Bobicom, ktorému sa kedysi sľúbila. Po roztržke s ním obidve odtiaľ odídu. Katica prehovorí Matiju, aby sa šli pozrieť na panskú zábavu. Tam sa Katica zoznámi s Nikom Dubčicom, ktorý u vyzve do tanca, čím vyvolá nespokojnosť prítomných. Zemianky pošlú slúžku k Matemu a ten príde pre dcéry a odvedie ich odtiaľ. Na druhý deň ide Katica za sesternicou a stretne sa s Nikom. On jej vyzná svoje city, začne za ňou chodiť. Tu začína jar, ako vznik ich vzťahu. Niko sa zdôveril svojej matke, ktorá bola najskôr proti, lebo pre Nika dala vychovať do kláštora mladé dievča – Doricu, ale nič nedala najavo. Na druhý deň ide šora Anzula na prehliadky poľa a stretne Mateho. Rodičia nakoniec súhlasia, ale musia svoju lásku prejaviť aj navonok a pod podmienkou, že svadba bude najskôr o rok, čo má byť skúšobná doba. Obidvaja sa chcú k sebe priblížiť – Katica sa snaží vyšvihnúť do vyššej spoločnosti a Niko sa snaží viac sa priblížiť k težakom. Leto – prehĺbenie vzťahu. Jeho pohľad sa zmení aj po stretnutí so Zandomem, ktorý ma racionálny pohľad na vec a odhovára Nika od svadby so ženou z nižšej vrstvy. Zandome sa rozhodne, že Nikovi pomôže a otvorí mu oči. Stavia na tom, že Katicu ešte stále ľúbi Paško. Poradí Paškovi, aby odišiel do služby, zarobil si peniaze a tým si Katicu opäť získa. Začína jeseň – oberačka, ale aj ochladzovanie vzťahu medzi Nikom a Katicou. Pri oberačke ochorie Iľja Zorkovič – Nikov kmotor. Je vážne chorý a tak pošlú po jeho dcéru Doricu, aby prišla z kláštora domov. Šora Anzula chce využiť situáciu a do prístavu pre Doricu pošle Nika. Niko a Dorica celé noci sedia pri chorom. Najprv si Niko nevšíma Doricu, ale postupne si uvedomuje rozdiel medzi ním a Katicou. Ani nevedel ako, a zaľúbil sa do Dorice, ale nechcel si to priznať. Raz ide Niko za Katicou, ale ona nie je doma. Rozpráva sa s Jerou, ktorá stále rozprávala o peniazoch. Predstavil si, že aj Katica bude taká o pár rokov a nad tým sa zhrozil. Niko si ešte viac uvedomil rozdiele medzi nimi a prestáva ľúbiť Katicu.

Zorkovič vyzdravie a Dorica sa dozvie o Nikovom vzťahu ku Katici. Je zúfalá, lebo aj ona ho má rada. Dorica má uvariť obed ako skúšku do života. Varí ho u Dubčicov. Šora Anzula pozvala na obed aj Katicu, ktorá príde neskoro, a tu Katica presvedčí svojím správaním Nika, že do tohoto domu nepatrí. Katica sa háda s Doricou, ale Niko jej v tom zabráni, lebo Dorica za nič nemôže. Tým sa vzťah medzi Katicou a Nikom končí a nastáva zima – symbol zániku (zánik ich lásky), smrti. Mate ťažko ochorie. Príde ho pozrieť šora Anzula. Dá mu peniaze pre Katicu ako odškodné a dohodnú sa, že sa pokúsia spor urovnať. Paško Bobica príde zo služby domov a chce Katicu popýtať o ruku. Ona sa ešte hnevá na Nika a tak sa poháda aj s Paškom. Niko žiada Katicu o odpustenie, no ona je k nemu odmietavá. Všetci sa stretnú pri Mateho smrteľnej posteli. Niko znova žiada o odpustenie a dostane ho. Paško žiada Katicu o ruku a ona privolí. Ivan sľubuje, že sa bude starať o celý dom a rodinu, Niko sa zaväzuje, že bude viac pomáhať sedliakom. Mate už čaká iba smrť. Nakoniec zomiera a celá rodina za ním žiali. Zandome chce založiť firmu na výrobu vína spolu s Nikom a niektorými sedliakmi. Niko si berie Doricu. Blízkosť smrti Mateho otupuje ostrie spoločenských aj ľudských nedorozumení a rozporov a podčiarkuje pominuteľnosť všetkých starostí, radostí a životných perspektív.
Kukučínova "zima" symbolizuje skutočnosť odumierania "suchých ratolestí" na strome národa. Kukučín hovorí objektívne, aká je realita, aj to, že treba ísť s duchom času.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk